Brandveilig Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 01-04-2019.


Al een paar jaar wordt op initiatief van de gemeente in samenwerking met woningstichting “Thuis het project Brandveilig Son en Breugel gepromoot. In dit kader worden woningen die zijn gebouwd voor 1 januari 2003 door de ambassadeurs van dit project bezocht.

De ambassadeurs adviseren de bewoners hoe om te gaan met brandveiligheid in de woning en plaatsen, indien nodig en gewenst, op kosten van de gemeente een rookmelder. Mochten meer rookmelders nodig en gewenst zijn, kunnen deze door de ambassadeurs direct worden aangebracht. U rekent met hen direct af. Ze worden tegen een sterk gereduceerde prijs aangeboden.

Rookmelders en Co-melders

Tot op heden zijn 912 woningen bezocht en zijn 1461 rookmelders geplaatst. Op verzoek worden tegen betaling ook Co (koolmonoxide) melders geplaatst. Deze melders kunnen koolmonoxide detecteren bijvoorbeeld in de nabijheid van een open haard. Van deze Co melders zijn er tot op heden 58 geplaatst.

Welke wijken?

De wijken Breeakker, De Vloed, het centrum en het Harde Ven zijn zo goed als afgerond. Woont u in deze wijken en heeft u nog geen bezoek gehad en wilt u toch nog een gratis woningcheck, meld u zich dan op Brandveiligsonenbreugel@hotmail.com. Wij maken dan met u een afspraak voor een bezoek.
Onze ambassadeurs bezoeken nu woningen in De Gentiaan en in Breugel. Ook de bewoners van die wijken kunnen zich melden via eerdergenoemd mailadres.

Wist u trouwens dat:

- de helft van de woningbranden in de keuken ontstaan;
- van alle elektrische huishoudelijke apparaten de wasdrogers de meeste woningbranden veroorzaken;
- wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe ambassadeurs die ons team willen versterken.