Burgemeester sluit woning perceel op Gaskendonk

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2018.

De burgemeester van Son en Breugel heeft besloten bestuursdwang toe te passen door een perceel aan Gaskendonk, met ingang van 1 augustus voor de duur van 1 maand te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.
Het betreft 18 kg gedroogde henneptoppen en een kwekerij met 35 planten.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Dit beleid is sinds 2014 van kracht.