Bushalte Meubelboulevard bij IKEA biedt nieuwe kansen voor openbaar vervoer

De gemeente heeft de ambitie om de bereikbaarheid van Ekkersrijt, de Meubelboulevard in het bijzonder, optimaal te maken voor alle manieren van vervoer. Nog dit jaar wordt een lang gekoesterde wens voor een HOV-halte Meubelboulevard ingevuld.
Eind 2019 voert aannemer KWS in ongeveer 3 weken de aanleg van deze halte uit. De nieuwe halte is onderdeel van de HOV-plannen uit het regionale Bereikbaarheidsakkoord. Het college heeft recent het definitieve ontwerp vastgesteld. De uitvoering wordt nu voortvarend opgepakt.

Gepland is de aanleg van de haltekom vóór 15 december 2019 af te ronden. Op die datum start namelijk in heel Nederland de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer. Met IKEA is afgesproken dat het bedrijf begin 2020 op eigen terrein aanvullende voorzieningen aanbrengt. Dan plaatst IKEA onder meer een overdekte wachtruimte voor reizigers (abri).

Samenwerking

In mei van dit jaar heeft het college het principebesluit genomen tot het inrichten van een HOV-halte Meubelboulevard nabij IKEA, op voorwaarde dat Hermes en provincie Noord-Brabant instemmen met routewijziging van HOV-lijn 406. Over deze routewijziging is overeenstemming en vervolgens is het ontwerp van de HOV-halte in een gezamenlijk proces met belanghebbenden tot stand gekomen.

De bussen van de lijnen 406, 21 en 22 stoppen bij deze eindhalte in een haltekom naast de rijbaan. Overstappen is hier eenvoudig mogelijk. De halte biedt comfort aan reizigers en de dienstregeling maakt snel overstappen mogelijk. De haltekom biedt namelijk ruimte voor twee bussen. De bestaande halte Meubelplein nabij Grando komt te vervallen.

Wethouder Boersma: We verwachten dat het verplaatsen van de halte Meubelplein naar deze nieuwe locatie aan de hoofdweg op de Meubelboulevard tot meer dagelijkse gebruikers van het openbaar vervoer leidt. Personeel van omliggende bedrijven wordt met het aanbod van deze halte geprikkeld om bij woon-werk verkeer vaker de bus te nemen en zo hun dagelijkse verplaatsingsgedrag te verduurzamen.

Ook inwoners van de regio Eindhoven die normaal gesproken de Meubelboulevard per auto bezoeken, krijgen met deze nieuwe bushalte een uitgelezen kans om voortaan de auto te laten staan. HOV-lijn 406 brengt u vanaf Eindhoven CS rechtstreeks naar de Meubelboulevard. We gaan ervan uit dat de rechtstreekse bus, ook in de nieuwe dienstregeling, ruim vóór en ruim na de openingstijden van de winkels gaat rijden.

Wegwerkzaamheden op 12 en 13 december

Vanwege de aanleg van de bushalte is de Meubelboulevard (Ekkersrijt 4000) op donderdag 12 en vrijdag 13 december deels afgesloten. Het verkeer naar parkeerterreinen wordt omgeleid met borden.