Buurkracht brengt buurten voor energiebesparing bij elkaar

Dit artikel is gearchiveerd op 14-09-2018.

Wij hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Al geruime tijd werken we samen met lokale organisaties als Sonenbreugelverbindt en Sonenergie om die doelen te bereiken.

Deze organisaties helpen enorm om inwoners in de actiestand krijgen om zelf aan de slag te gaan. Buurkracht is een organisatie die ons hierbij ook kan helpen. Het bedrijf, gelinkt aan Enexis/Enpuls, begeleidt buurten bij het vormen van buurtteams en enthousiasmeren van de buurt.

De kracht van buurkracht

Buurkracht kan inwoners mobiliseren, de samenwerking in de buurt bevorderen en inwoners samen concreet laat participeren. Concreet gaat Buurkracht aan de slag met het vormen van buurtteams in Son en Breugel om met elkaar energiebesparende maatregelen door te voeren.

Samenwerking met lokale partners

Buurkracht gaat met de andere lokale partners Sonenbreugelverbindt en Sonenergie samen werken en sluit aan op de populariteit van zonnepanelen in het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone.
Hierdoor wordt de individuele inwoner beter en ruimer geïnformeerd en geadviseerd bij de eigen energietransitie. Bij het aanbod, bij keuzes, in begeleiding en bij schaalvoordelen die in samenwerking mogelijk te bereiken zijn.

Sonenbreugelverbindt helpt mee bij de promotie van de startbijeenkomst over Buurkracht en Sonenergie brengt specialistische kennis.

Vormen buurtteams

Tijdens deze startbijeenkomst worden buurtteams gevormd van mensen die bij elkaar in de buurt wonen en gezamenlijk willen verduurzamen.
Buurkracht faciliteert en ondersteunt deze buurtteams. De kracht zit in het mobiliseren van inwoners, de samenwerking van buren onderling en wat daarbij komt kijken. Buurkracht heeft hiervoor een beproefde methode die zijn waarde in 300 buurten voor 13.000 buurtgenoten in het hele land heeft bewezen.

Startbijeenkomst

Op donderdag 13 september om 20.00 uur organiseert Buurkracht een startbijeenkomst voor Son en Breugel in De Bongerd. U bent van harte welkom.