Cliëntervaringsonderzoek Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 20-05-2017.

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de tevredenheid van inwoners die hulp hebben ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. De komende weken vindt dit onderzoek in Son en Breugel plaats. Door middel van vragenlijsten wordt gevraagd naar de ervaringen met de hulpverlening.

Inwoners van Son en Breugel die het afgelopen jaar (in 2016) te maken hebben gehad met hulp via de Wmo of Jeugdhulp ontvangen van de gemeente een vragenlijst. Deze vragenlijst kan zowel op papier als online worden ingevuld. De antwoorden kunnen tot uiterlijk 19 mei 2017 worden opgestuurd.

Het is voor de gemeente erg belangrijk om van de cliënten te horen hoe zij de hulpverlening hebben ervaren. Met die inbreng kunnen wij de hulpverlening immers verbeteren.

Wie de vragenlijst ingevuld terugstuurt maakt bovendien kans op een VVV- of bioscoopbon!
De resultaten van het onderzoek worden in juli gepresenteerd op de website van de gemeente.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het CMD, Europalaan 2 of via 0499-491470.