College wil verder met de straatjuwelen

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2018.

Het college heeft besloten om de straatjuwelen in de oost-westroute Eind, Van den Elsenstraat, Veerstraat, Wilhelminalaan, Boslaan in het dorp te behouden. Uit metingen blijkt dat door deze aanpassing aan de infrastructuur de snelheid van het autoverkeer afneemt.

De straatjuwelen begeleiden het verkeer naar het gewenste snelheidsgedrag.

De wegversmallingen vormen niet dé oplossing om de veiligheid in het verkeer te verbeteren, het is er wel een die vruchten afwerpt. De maatregel is genomen om de gemiddelde snelheid te laten afnemen en dat effect wordt bereikt.
Het gevoel van veiligheid heeft een directe relatie met de snelheid van het (auto)verkeer.
Snelheidsmetingen na de invoering van deze maatregel, laten zien dat de snelheid op wegvakken met straatjuwelen is afgenomen. Afhankelijk van de locatie en hoe dicht ze bij elkaar staan, is dat tussen 2% en 12%. In de baanvakken zonder straatjuwelen bleef de gemiddelde snelheid nagenoeg gelijk aan de meting het jaar ervoor.

Het college constateert dat de in de zomer doorgevoerde verbeteringen aan de zichtbaarheid van de snelheidsremmers succesvol zijn. De verbeteringen waren nodig. In de eerste vier maanden zijn 18 schades zijn gemeld, ná de verbeteringen zijn er nog maar twee schades aan straatjuwelen gemeld. Geconcludeerd wordt dat de aanpassing succesvol is, mede gelet op de afname van meldingen en klachten van weggebruikers en inwoners.

Het inhalen van auto’s die zich aan de maximumsnelheid houden, is door de straatjuwelen een stuk moeilijker geworden. Ook het aantal meldingen van problemen bij de voorrang bij de fietsoversteken is het afgelopen half jaar teruggelopen.

Een ander gewenst bijeffect van de straatjuwelen is dat een deel van het doorgaand verkeer een andere route kiest. Dit oost-westtraject door het dorp, waar een maximum snelheid geldt van 30 kilometer per uur met straatjuwelen is minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer uit Lieshout en Nuenen dan de gewenste route Planetenlaan-Gentiaanlaan. Daar geldt een maximumsnelheid 50 kilometer per uur.

Door de ervaring met de straatjuwelen met verbeterde zichtbaarheid ziet het college mogelijkheden om dit type wegversmalling, gebaseerd op wegasverspringing, ook op andere plaatsen toe te passen.