Collegetoer: B&W bezoekt innovatieve pluimveehouder in Sonniuswijk

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2019.
Wethouders Van den Nieuwenhuijzen en Boersma, gemeentesecretaris Schalkx en Mark Renders in de nieuwe kippenstal

Het college van burgemeester en wethouders heeft de behoefte om zich regelmatig op locatie te laten bijpraten over nieuwe ontwikkelingen en innovaties bij lokale ondernemers. Afgelopen dinsdag brachten zij daarvoor een werkbezoek aan Renders & Renders V.O.F., een intensieve pluimveehouderij aan de Brouwerskampweg.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen nodigde zijn collega’s uit om kennis te komen maken met de twee pluimveehouders. Ondernemers Mark en Jack Renders hebben op hun terrein de afgelopen maanden een innovatieve nieuwe stal voor vleeskuikens in gebruik genomen. “De gebroeders Renders laten zien dat je binnen de huidige veehouderij genoeg ruimte hebt om met innovatieve productieprocessen vergaand te verduurzamen. Dat staat los van de - ook belangrijke - welzijnsdiscussie voor de dieren.”

In de nieuwe stal worden minder dieren gehouden dan voorheen en in combinatie met de best beschikbare technieken is de totale emissie van ammoniak, geur en fijn stof van het bedrijf naar de omgeving verminderd.

De stal is voorzien van allerlei moderne technieken, zoals geautomatiseerde klimaatbeheersing, pluimveeweegschaal en LED-verlichting. De dieren beschikken over daglicht en hebben meer ruimte.

Energie-neutrale productie

De temperatuur in de stal ligt rond de 30 graden Celsius. Warmte die volledig wordt opgewekt met duurzame technieken. Zo liggen de bedrijfspanden vol zonnepanelen en worden alle gebouwen op het terrein verwarmd met een enorme houtsnipperkachel. Het bedrijf produceert meer warmte en stroom dan het zelf gebruikt en op de daken van de stallen is nog genoeg ruimte voor meer zonnepanelen.  Voor de restwarmte zien Mark en Jack Renders kansen om deze te delen met hun omgeving.

Innovatieve mestverwerking

Voor deze circulaire bedrijfsvoering is veel interesse uit binnen- en buitenland. Zelfs vanuit China komen ondernemers een kijkje nemen bij dit bedrijf wat met Europese subsidie bijna klaar is voor een nieuwe stap in verduurzaming; de verwerking op eigen terrein van de strooiselmest uit de stallen in een nieuwe, innovatieve mestvergassingsinstallatie waarmee warmte en elektriciteit worden opgewekt. Wat overblijft zijn mestkorrels voor de akkerbouw.

Een Europese subsidie vanuit het LIFE programma en een samenwerking met het Italiaanse engineeringbedrijf Tre P Engineering Srl nadert de laatste fase van het proefproject.

En met het onherroepelijk worden van de verleende milieuvergunning staan de ondernemers in de startblokken voor een nieuwe stap in de verduurzaming van hun bedrijf.