Controles veilig vuurwerkverkoop

Dit artikel is gearchiveerd op 01-01-2018.

De drie Brabantse omgevingsdiensten werken dit jaar nauw met de veiligheidsregio’s samen om ervoor te zorgen dat de verkooppunten van vuurwerk veilig zijn. Er vinden voorcontroles plaats waarbij gelet wordt op de naleving van relevante regelgeving, inclusief de bouwtechnische brandveiligheidseisen. Ook tijdens de verkoopdagen (op 28, 29 en 30 december) wordt gecontroleerd.

Veilige opslag

Toezichthouders van de omgevingsdiensten in Brabant controleren de ruim 200 vuurwerkverkooppunten op goede werking van de sprinklers en de brandmeldinstallaties. Daarnaast moet de kluis waarin het vuurwerk straks wordt opgeslagen tip top in orde zijn. Dat betekent dat de muren van de vuurwerkkluis zestig minuten brandwerend moeten zijn en de kluisdeur automatisch dicht moet vallen.

Op 28, 29 en 30 december gaan de toezichthouders nog een keer bij de verkooppunten langs om bijvoorbeeld te controleren of de voorraad klappertjes en pijlen bij de balie niet te groot is.