CycloMedia maakt foto’s in Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2019.

In de periode van 15 juni t/m 31 juli 2019 worden in Son en Breugel foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg: wegen en fiets- en voetpaden. Deze foto’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie: www.cyclomedia.com