De grondprijzen voor 2019 zijn vastgesteld

Dit artikel is gearchiveerd op 01-02-2019.

In de Nota Grondbeleid 2017-2020 heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd om jaarlijks de grondprijzen opnieuw vast te stellen. Het college heeft op 13 november 2018 de grondprijzen voor 2019 vastgesteld. De gehele grondprijzenbrief met daarin de koop- en huurprijzen voor gemeentegrond vindt u hieronder.

De nieuwe prijzen gaan gelden per 1 januari 2019. Overeenkomsten voor koop van gemeentegrond die getekend zijn vóór deze datum, worden tegen de overeengekomen prijs afgewikkeld. In de nieuwe huurovereenkomsten is opgenomen dat de huurprijzen jaarlijks worden aangepast aan de nieuwe prijzen in de grondprijzenbrief.