De grondprijzen voor 2020 zijn vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 november 2019 de nieuwe grondprijzen voor 2020 vastgesteld. In deze grondprijzenbrief kunt u informatie vinden over een groot aantal grondprijzen die de gemeente hanteert. Niet altijd is het mogelijk een concrete prijs vast te stellen. Bij grotere ontwikkelingen bijvoorbeeld zal per situatie bekeken en berekend worden wat een passende grondprijs is.

De gehele grondprijzenbrief met daarin de koop- en huurprijzen voor gemeentegrond vindt u hieronder.

De nieuwe prijzen worden per 1 januari 2020 gebruikt voor nieuwe contracten. Heeft u dus al een optie of een overeenkomst gesloten maar is de grond nog niet getransporteerd, dan gelden de prijzen zoals die zijn opgenomen in de optie- of koopovereenkomst.