Derde publieke bijeenkomst Eindhoven Airport

Dit artikel is gearchiveerd op 01-03-2019.

Donderdagavond 28 februari nodigen bent u van harte welkom in het Evoluon in Eindhoven voor de derde publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de onderzoeken gedeeld en toegelicht. Ook u bent van harte uitgenodigd om mee te praten, vragen te stellen en uw mening te geven. De avond in het Evoluon begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Schrijft u zich nu in

Wat is Proefcasus Eindhoven Airport?

Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen en bedrijven te betrekken bij een op te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Overheden zijn betrokken via de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019. Een team onder leiding van oud-staatsecretaris Pieter van Geel verzamelt zo veel mogelijk objectieve informatie over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Ook de meningen van alle belanghebbenden worden meegewogen.

Wat heeft Proefcasus Eindhoven Airport tot nog toe gedaan?

Er zijn sinds vorig jaar oktober twee publieke bijeenkomsten gehouden en we hebben met een groot aantal belanghebbenden, organisaties, bestuurders en politici in de regio gesproken. Ook zijn er ongeveer 1000 omwonenden geïnterviewd over hoe zij in de toekomst geïnformeerd willen worden over de luchthaven, loopt er nog een grote enquête door de GGD onder 6.000 gezinnen waarin het met name gaat over beleving en gezondheidsaspecten. Van de data uit deze twee onderzoeken maakt de Proefcasus gebruik. Daarnaast heeft de Proefcasus een onderzoek naar hinder beperkende maatregelen en de economische structuur van de regio laten uitvoeren. 

Wat staat er de 28e op de agenda?

Donderdagavond worden onder meer de resultaten van een aantal van deze recente onderzoeken met u gedeeld. Daarnaast is er volop ruimte voor een gesprek en het stellen van vragen die door Pieter van Geel en zijn team worden beantwoord. 

Hoe gaat het daarna verder?

Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner, stelt op basis van alle informatie een advies op voor de minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen. Het advies van Pieter van Geel moet in april gereed zijn. Het advies is bedoeld om te zorgen voor een steviger fundament en een breder draagvlak voor de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport. Het kom niet in de plaats van de formele besluitvormingsprocedures. 

Bent u erbij? 

Praat u mee de 28e of bent u nieuwsgierig naar de mening van anderen of de onderzoeksresultaten tot nog toe, dan kunt u zich hier inschrijven. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met praktische informatie.