Dóórpakken in het sociale domein

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2016.

Afgelopen woensdag was de 3e mini-conferentie over het Sociaal Domein, georganiseerd door de ‘W’s’, de DÓÓRPAKKERS op de terreinen Welzijn, Wonen en Werken. De voortgang van de uitvoering wordt door vrijwilligers, veldwerkers, ambtenaren en politici samen besproken.

In de Bongerd plaatsen 60 mensen hun namen op de lijst en er waren zelfs nog méér mensen. Wethouder Visser spreekt van een zaal vol krachtige mensen die met elkaar massa kunnen maken. De wethouder is portefeuillehouder voor welzijn en wonen en volgt de beweging naar transformatie al jaren.

Wethouder Vortman is er ook. Hij vertelt dat hij op zijn eerste werkdag als wethouder het ideeënboekje van de DÓÓRPAKKERS onder zijn neus kreeg en dat hij meteen de vertaalslag naar beleid heeft gemaakt. Als wethouder participatie richt hij zich vooral op de derde W, die van Werken.

Beide gemeentebestuurders spreken lovende woorden over de geestdrift waarmee de acties in 2015 en 2016 zijn ingezet. De wethouders tonen zich sparring-partners van de DÓÓRPAKKERS: “Hou vast, ben resultaatgericht, straal uit, vier samen de successen!” vuren de wethouders hen aan.

Kanteling begint vorm te krijgen

De transformatie van gemeente naar gemeenschap is sinds 2015 op gang gebracht en staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Maar de participatie-samenleving krijgt al duidelijk vorm in Son en Breugel. Er wordt daadwerkelijk gekanteld, en daarmee lopen de trekkers mee in de voorhoede in Nederland.

Bijzonder is ook dat de jeugd erbij betrokken raakt. Er is een Jeugdgemeenteraad, een jongerenpagina in Forum, een Knooppunt Jongeren op Facebook en een Jongerenplein op “Son en Breugel Verbindt”. Jongeren hebben de toekomst en onze gemeenschap is op weg naar een nieuwe wereld. Een toekomst waarin nieuwe behoeften op een nieuwe manier zullen worden ingevuld.

Onderlinge verbinding

Er is veel doe- en denkkracht merkbaar en voelbaar in het dorp, daar wordt in brede kring over gepraat en geschreven. In 2017 zal het ongetwijfeld nog gezonder, fijner en beter wonen en werken worden in Son en Breugel.

Ook de DÓÓRPAKKERS zelf stralen energie uit. Ze spreken de zaal toe, vertellen over hun resultaten, danken hun achterban voor de ondersteuning en raadplegen de bezoekers van hun drie werksessies. Vooral de onderlinge verbinding tussen de drie “W’s” vinden wethouders en DÓÓRPAKKERS eensgezind van het grootste belang, de interactie tussen de drie terreinen is onbetwist topprioriteit.

Met de input die ze deze avond hebben gekregen zijn ze samen zéker in staat om een agenda voor 2017 op te stellen.