Ecologisch onkruid bestrijden op straten en stoepen

Dit artikel is gearchiveerd op 30-09-2017.

De laatste tijd ontvangen we opmerkingen en klachten over het welig tierende onkruid op straatverharding, tussen trottoirtegels, in goten en dergelijke. Het geeft weliswaar een groen straatbeeld, maar met ongewenst groen. Is de gemeente ineens aan het beknibbelen op onkruidbestrijding?

Wat u op straat ziet is juist. Er is méér onkruid dan voorafgaande jaren. In dit artikel leggen we u graag uit hoe dat komt en wat we er vanuit de gemeente aan proberen te doen.

Voorheen werd onkruid besteden door met grote regelmaat gif te spuiten. De kosten daarvan waren beperkt, het ging snel en het straatbeeld zag er spic en span uit. Door Europese regelgeving is het niet langer toegestaan om onkruid met gif te bestrijden. Daarmee zou grote schade worden aangericht aan de natuur, het grondwater en ons drinkwater.

Het moet dus anders, zonder gif!

Onkruidbestrijding met stoomGemeenten experimenten met andere bestrijdingsmethoden zoals borstelen, branden en kokend water. Met als conclusie dat geen enkele methode zo afdoende werkt als gif en bovendien veel tijd en apparatuur kost.

Elk alternatief is veel duurder tot heel veel duurder gebleken. Gemeenten beknibbelen dus niet op de kosten, maar geven juist veel meer geld uit aan onkruidbestrijding. We geven op dit moment al 7x zoveel geld uit aan onkruidbestrijding dan voorheen. En het onkruid komt sneller terug, omdat alleen het bovengrondse deel wordt bestreden. Door nog regelmatiger te bestrijden lopen de kosten explosief op en het effect is dat het onkruid nog sneller terug komt. Dat is dus echt een probleem waar de gemeenten mee kampen.

In Son en Breugel kiezen we voor een ecologische manier van bestrijden. Dat betekent dat we bij de bestrijding rekening houden met het groei- en bloeiseizoen van onkruid. Het onkruid bestrijden in de groeifase is minder effectief dan bestrijding in de zaadverspreidingsfase.

Een vuistregel is dat intensieve bestrijding ná de langste dag, jaarlijks op 22 juni, méér effect heeft dan regelmatige bestrijding vóór 22 juni. Na het bloeiseizoen verspreidt het onkruid namelijk zaden en het doel van deze methode is om in die zaadverspreidingsperiode niet alleen de plant maar ook het zaad te bestrijden.

Wat betekent ecologische bestrijding voor het straatbeeld?

In het groeiseizoen, grofweg het 2e kwartaal van elk jaar, zal het straatbeeld minder fraai zijn dan de overige 9 maanden.

De wijkbeheerteams hebben de opdracht om de gebieden waar veel mensen komen, zoals in het centrum, bij supermarkten en speelgelegenheden toch vaker te bestrijden, zowel vóór als na 22 juni. Ook representatieve toegangswegen van wijken krijgen een wat intensievere behandeling om deze een gewenste groene aanblik te geven.

De gemeenteraad heeft begin juli ook aandacht gevraagd voor het groenonderhoud. Later dit jaar zal dit in de raad opnieuw besproken worden. Daarbij zal waarschijnlijk een keus gemaakt moeten worden tussen nóg meer geld uitgeven, of het accepteren van een ruiger en groener straatbeeld gedurende een deel van het jaar.

Wat kunt u zelf doen?

Bent u uw voortuin aan het schoffelen, dan zou het helpen als u ongewenste kruiden op de stoep zou verwijderen. Zo gaan we samen voor een duurzaam gezonde leefomgeving zonder gif.