Een nieuw college!

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2018.
5 heren poseren op de trap

Donderdag 28 juni 2018 is het nieuwe College van burgemeester en wethouders benoemd en beëdigd!

Op de foto van v.l.n.r. wethouderJohn Frenken, burgemeester Hans Gaillard, wethouder Jan Boersma, wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen en gemeentesecretaris Rien Schalkx.

Hieronder treft u de portefeuilleverdeling aan:

Burgemeester Hans Gaillard

 • Algemene beleidscoördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Handhaving
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering

Wethouder J.P. (John) Frenken (DorpsVISIE)

 • Ruimtelijke ordening (incl. Sonniuspark)
 • Volkshuisvesting
 • Breugel Bruist
 • Sociale zaken
 • Zorg en welzijn
 • Sport
 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • 1e loco burgemeester

Wethouder J. (Jan) Boersma (CDA)

 • Financiën
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Centrumvisie en dorpshuis 
 • Economische Zaken en Ekkersrijt
 • Toerisme en recreatie
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • 2e loco burgemeester

Wethouder T.J.H. (Tom) van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks)

 • Duurzaamheid
 • Nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie 
 • Personeel en organisatie 
 • Communicatie
 • Bossen, landbouw en natuur
 • Water
 • Dierenwelzijn
 • Omgevingswet
 • Kunst en cultuur
 • Wijkbeheer
 • 3e loco burgemeester

Gemeentesecretaris M.A.J.M. (Rien) Schalkx

De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college van B en W.
Daarnaast is de heer Schalkx algemeen directeur en bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.