Eén Regionale Adviescommissie Detailhandel voor het Stedelijk Gebied Eindhoven

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2017.

De colleges van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre ondersteunen allemaal de instelling van één Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD). Op 29 juni jl. is tijdens haar eerste vergadering het startschot gegeven voor de RACD in Best. De RACD adviseert onder meer gevraagd en ongevraagd over detailhandelsontwikkelingen in deze gemeenten, die om een regionale afstemming vragen. Via de RACD zorgen deze gemeenten ervoor dat de hoofdinfrastructuur op het gebied van detailhandel in het Stedelijk Gebied Eindhoven optimaal blijft functioneren, doordat we onder andere winkels op de juiste plek kunnen ontwikkelen. Vooral voor de inwoners en ondernemers in het stedelijk gebied is dat van belang.

In de RACD zitten leden met diverse achtergronden: niet alleen vertegenwoordigers van gemeenten en provincie, maar ook vertegenwoordigers van brancheorganisaties en kennisplatforms. Jaap Kaai is voorzitter van de RACD. Jaap is betrokken bij het landelijke programma Retaildeals en het Expertteam Winkelgebieden. Zijn focus ligt op centrumgebieden en winkelvastgoed.

Samenwerking gemeenten

De negen gemeenten die binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken, stelden in 2015 een gezamenlijke Detailhandelsvisie inclusief uitvoeringsagenda vast. De instelling van de RACD vloeit hieruit voort. De RACD ondersteunt deze gemeenten bij het toetsen van nieuwe detailhandelsinitiatieven door een integraal en onafhankelijk advies te geven. De formele besluitvorming over de getoetste detailhandelsontwikkelingen blijft bij de individuele gemeenten.

Samen met de provincie

Ook de provincie heeft onlangs een Retailadviescommissie ingesteld. Deze provinciale commissie heeft een gelijksoortig doel als de RACD van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Met de provincie is afgesproken dat ontwikkelingen en plannen op het grondgebied van de negen gemeenten binnen het stedelijk gebied alleen door de RACD getoetst worden. De provincie en het Stedelijk Gebied Eindhoven zetten zich in om zoveel mogelijk van elkaar te leren en kennis te delen.