Een stimulans voor een klimaatbestendig Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2019.

Son en Breugel gaat inwoners helpen om hun steentje bij te dragen aan het terugdringen van de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast. Met een voorlichtingscampagne over de afkoppelmogelijkheden, begeleiding door een watercoach en wijkgerichte ondersteuning door ambassadeurs maken we inwoners bewust van de noodzaak tot het nemen van maatregelen om grote schades en onnodig gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen.

Besparing op rioolbelasting

Door het afkoppelen van regenwater aan voor-, zij- en achterzijde van de woning ontvangen woningeigenaren met ingang van 1 januari 2020 tien jaar lang een korting van € 50,- op hun belastingaanslag rioolheffing. Deze korting komt bovenop de subsidie van € 300,- die nu al beschikbaar is voor het afkoppelen van de zij- en achtertuin.

In totaal is door het afvoeren van regenwater op eigen terrein dus € 800,- te besparen.

Inspiratie voor andere gemeenten

De gemeente Son en Breugel loopt voorop in het geven van invloed aan inwoners op de hoogte van hun rioolheffing. Tijdens de VNG belastingconferentie op 19 en 20 maart geven ambtenaren uit Dienst Dommelvallei tekst en uitleg aan hun landelijke collega’s over deze nieuwe manier van rioolheffing. Daarmee hopen zij ook andere gemeenten te inspireren om soortgelijke maatregelen te treffen gericht op het stimuleren van klimaatadaptatie.

De duurzaamheidsdoelstellingen voor een veerkrachtig Son en Breugel staan beschreven in de ‘Nota klimaatbestendig Son en Breugel 2030’.