Eenmalige subsidies 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.

Eenmalige subsidies maatschappelijke activiteiten

In het subsidiebeleidsplan 2017 is een budget van € 15.000,- opgenomen voor eenmalige subsidies voor allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Wanneer een organisatie in 2017 een eenmalige activiteit onderneemt die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van onze inwoners, dan kan hiervoor een eenmalige subsidie worden aangevraagd. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met activiteiten van maatschappelijk welzijn.

De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 1.000,-

Om te voorkomen dat het budget al aan het begin van het jaar is uitgeput, wordt dit verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar. Het subsidieplafond voor het eerste halfjaar 2017 bedraagt dus € 7.500,-. De aanvragen voor het eerste halfjaar dienen vóór 1 juni 2017 te zijn ontvangen; de aanvragen voor het twee halfjaar vóór 1 december. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

De subsidie voor sportprijzen bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 500,-.

Eenmalige subsidies onderhoud monumenten

In het Subsidiebeleidsplan is een budget van € 20.000,- opgenomen voor subsidies voor de kosten van onderhoud van monumenten. Er kan onder meer subsidie worden aangevraagd in de goedgekeurde onderhoudskosten en in de kosten van een abonnement op de Monumentenwacht. Het college heeft enige regels vastgesteld over de hoogte van deze subsidies. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.