Eenmalige subsidies 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 01-12-2018.
Hand met zak met euroteken erop

Eenmalige subsidies maatschappelijke activiteiten

In het subsidiebeleidsplan 2018 is een budget van € 15.000,- opgenomen voor eenmalige subsidies voor allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Wanneer een organisatie in 2018 een eenmalige activiteit onderneemt die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Son en Breugel, dan kan hiervoor een eenmalige subsidie worden aangevraagd. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met activiteiten van maatschappelijk welzijn. De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 1.000,-. Om te voorkomen dat het budget al aan het begin van het jaar is uitgeput, wordt dit verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar. Het subsidieplafond voor het eerste halfjaar 2018 bedraagt dus € 7.500,-.

De aanvragen voor het eerste halfjaar dienen vóór 1 juni 2018 te zijn ontvangen; de aanvragen voor het twee halfjaar vóór 1 december 2018. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt! De subsidie voor sportprijzen bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 500,-.

Eenmalige subsidies onderhoud monumenten

In het Subsidiebeleidsplan is een budget van € 20.000,- opgenomen voor subsidies voor de kosten van onderhoud van monumenten. Er kan o.m. subsidie worden aangevraagd in de goedgekeurde onderhoudskosten en in de kosten van een abonnement op de Monumentenwacht. Het college heeft enige regels vastgesteld over de hoogte van deze subsidies. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, de heer Wim van den Hombergh, telefoon 0499 – 491 491.