Eenmalige subsidies 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 01-12-2018.

In het subsidiebeleidsplan 2018 is een budget van € 15.000,- opgenomen voor eenmalige subsidies voor allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Wanneer een organisatie in 2018 een eenmalige activiteit onderneemt die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Son en Breugel, dan kan hiervoor een eenmalige subsidie worden aangevraagd. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met activiteiten van maatschappelijk welzijn.

De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 1.000,-.
Om te voorkomen dat het budget al aan het begin van het jaar is uitgeput, wordt dit verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar. Het subsidieplafond voor het tweede halfjaar 2018 bedraagt in beginsel € 7.500,-. Na verrekening van reeds ingediende aanvragen voor het tweede halfjaar bedraagt het restant subsidieplafond voor het tweede halfjaar 2018 € 5.000.

De aanvragen voor het eerste halfjaar dienen vóór 1 december te zijn ontvangen. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
De subsidie voor sportprijzen bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 500,-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.