Eerste 300 inwoners ontvangen dubbele subsidie bij riool afkoppelen

De subsidie voor het afkoppelen van regenwater is verdubbeld voor de eerste 300 inwoners die het in 2020 aanvragen. Als inwoners hun regenwater van het riool afkoppelen ontvangen zij een subsidie van €300,- . Waterschap de Dommel heeft dit bedrag verdubbeld voor de eerste 300 huishoudens, dus zij ontvangen €600,- subsidie in totaal. Daarnaast  ontvangen deze inwoners tot 2029 nog eens €50,- korting per jaar op de rioolbelasting als het gehele perceel is afgekoppeld.

De gemeente Son en Breugel telt ruim 7.000 huishoudens. In 2019 hebben 140 huishoudens zich van het riool afgekoppeld. In een gemiddeld jaar valt er 744 mm neerslag in de gemeente Son en Breugel. Door het afkoppelen van het regenwater door de  140 huishoudens wordt  ruim 15 miljoen liter regenwater minder afgevoerd naar het riool. 

“Dat is een mooie prestatie, maar we willen nog meer regenwater afkoppelen. Met de subsidie en korting op de rioolbelasting willen we inwoners stimuleren. In 2020 streven we naar het afkoppelen van 500 huizen”, aldus wethouder Jan Boersma.

Wat is afkoppelen?

Op veel plekken stroomt regenwater via de dakgoot, regenpijp of verharding naar het riool. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water. Zeker nu de zomers steeds droger worden, kan de tuin dit water goed gebruiken. Daarnaast raakt het riool bij stortbuien steeds vaker overbelast en komen straten blank te staan.  Door regenpijp en verhardingen af te koppelen, kan het water de grond in of opgeslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld door het water in een tuinwadi (verlaging in tuin) of regenton op te vangen en later in de tuin te gebruiken.

Hoe afkoppelen?

Soms kan het eenvoudig door de regenpijp door te zagen en het water op te vangen of de grond in te laten lopen. Maar soms is er meer voor nodig. Kijk hiervoor op www.sonenbreugel.nl /duurzaamheid > regen- en afvalwater scheiden met subsidie. Voor hulp of informatie kunnen inwoners contact opnemen met de afkoppelcoach van de gemeente Son en Breugel via 0499-494 491. Deze kan kosteloos vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie en hulp kunt u ook contact opnemen met www.sonenbreugelverbindt.nl.

Wie hoeft niet af te koppelen?

De wijken ’t Zand, Sonniuspark, industrieterrein Ekkersrijt en het buitengebied zijn al afgekoppeld. Zij ontvangen geen afkoppelsubsidie, maar wel een korting op de rioolbelasting.