Ekkersrijttunnel drie dagen dicht vanwege groot onderhoud

Dit artikel is gearchiveerd op 02-09-2017.

De Ekkersrijttunnel onder de A50 gaat dicht van 30 augustus tot en met 1 september, tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Deze tunnel, die Blixembosch in Eindhoven en industrieterrein Ekkersrijt verbindt voor fietsers en voetgangers, krijgt momenteel groot onderhoud. Het ‘stralen’ van de wanden geeft tijdelijk te veel hinder om verkeer toe te staan. Na het stralen worden er nog diverse werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de weggebruikers wel door de tunnel kunnen.

Omleidingsroute tijdens werkzaamheden

De tunnel is een van de weinige verbindingen tussen Eindhoven en Ekkersrijt. Tijdens de driedaagse sluiting wordt de voetgangers en fietsers omgeleid via Aanschot-Blixemboschpad-Huizingalaan-SciencePark en Ekkersrijt. Dit is een lange route, maar er is helaas geen ander alternatief. Omdat het Blixemboschpad onverlicht is, wordt de tunnel buiten deze tijden wel geopend.

Bij elk onderhoud aan tunnels en onderdoorgangen kijkt de gemeente - aansluitend op het programma ‘Smile factor’ - of er een creatieve meerwaarde toegevoegd kan worden. Ook het onderhoud aan de Ekkersrijttunnel sluit hierbij aan. Bij het opknappen van de tunnel wordt een verbinding gelegd met de opgravingen die eerder in dit gebied zijn gedaan. Naar verwachting worden de werkzaamheden in oktober opgeleverd.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met de gemeente Eindhoven, telefoonnummer 14040 of kijk op www.eindhoven.nl/bereikbaarheid.