Enquête over gevoel van (verkeers)veiligheid

Dit artikel is gearchiveerd op 08-10-2019.

Vlak vóór de zomervakantie heeft de Mooi Son en Breugel-krant de resultaten van een eigen publieksraadpleging onder 138 lezers van het weekblad overhandigd aan wethouder Jan Boersma van Verkeer. Wethouder Boersma is blij dat onze lokale media zoals de huis-aan-huiskrant meningen van inwoners ophalen over actuele thema’s. Dat vormt een graadmeter hoe onze inwoners over onderwerpen denken en spreken en hoe ze – in dit geval letterlijk - de straat beleven.

Wethouder Boersma: “De input uit deze raadpleging over verkeersveiligheid is vooral waardevol, omdat aan de opgehaalde antwoorden geen analyse, conclusie of aanbeveling verbonden zijn. Het gaat om data, om signalen. Aan ons als bestuurders de taak om deze signalen als een antenne op te vangen en te leggen naast andere gegevens die we over het verkeer verzamelen.”

Op de onderzoeksvraag “Ik voel me veilig in het verkeer in Son en Breugel antwoordt 59% neutraal of mee eens en eveneens 59% neutraal of oneens. Het geeft aan dat gevoel van veiligheid een erg persoonlijke beleving is die sterk afhankelijk is van recente ervaringen in verkeerssituatie(s), met welke voertuig iemand doorgaans aan het verkeer deelneemt (fiets of auto) en wat de eigen leeftijd of de leeftijd van kinderen of kleinkinderen is.

De helft van de respondenten geeft het signaal af dat het gevoel van veiligheid in het verkeer de afgelopen 3 jaar niet is toegenomen. Over de reden waarom, verschillen de respondenten sterk van mening. Het is een mix van gedrag, weginrichting, ontbreken van toezicht en vermoedens over de toename van aantal verkeersdeelnemers en de snelheid. Via metingen en tellingen kunnen beleving en werkelijkheid naast elkaar worden gelegd.

Wethouder Boersma: “Als gevaarlijkste verkeerspunt wordt de kruising Boslaan-Nieuwstraat-Wilheminalaan-Hendrik Veenemanstraat het meest genoemd. Het is een kruising waar al diverse malen een verandering is gemaakt. Toch blijft deze kruising de lijst aanvoeren. Daarnaast blijven (de locaties van) de straatjuwelen en zebra’s en de fietsoversteekplaatsen de gemoederen bezig houden. Al met al komen uit deze peiling niet veel nieuwe signalen, maar wel de bevestiging dat naar de bestaande pijnpunten steeds opnieuw gekeken moet worden.”

De mensen blijken erg creatief in het aandragen van oplossingen om gevaarlijke verkeerspunten veiliger te maken. Er staan maar liefst 6 volle pagina’s met meer dan 200 tips en suggesties. Het is bijzonder dat in verreweg de meeste ideeën een verandering van de weginrichting wordt voorgesteld.
Verkeersonveiligheid ontstaat echter als weggebruikers geen rekening met elkaar houden. Het is de mens die verkeer veilig en onveilig maakt. Een andere weginrichting heeft daar slechts beperkt invloed op en strengere handhaving van de verkeersregels evenzo.

Aan het gevoel van veiligheid in het verkeer is wel degelijk iets te doen. Als een weggebruiker de andere weggebruikers maar respecteert, gewoon omdat hij of zij dezelfde straat gebruikt. De voet op het gaspedaal bepaalt de snelheid van de auto. De heer - en de dame - in het verkeer moet terug komen.

De meningen en tips van onze inwoners uit deze enquête worden gebruikt voor het opstellen van een nieuwe verkeersvisie voor ons dorp.