Extra commissievergadering Burgerzaken d.d. 4 juli 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 05-07-2017.

Op dinsdag 4 juli 2017 om 17.30 uur is er een extra commissievergadering Burgerzaken in het gemeentehuis.

Op de agenda staat:

  • Bijdrage zwembad Thermae Son

Openbare vergadering

De commissievergadering is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op de pagina Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender naar de agenda.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.