Extra Gemeenteraadsvergadering 23 november 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 24-11-2017.

Op 23 november 2017, 20.00 uur is er een extra vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk hiervoor op de vergaderkalender

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.