Faunatunnel onder Lieshoutseweg

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2018.

Veilige oversteek voor de das

In de natuurgebieden van Son en Breugel zijn bijzondere dier- en plantensoorten te vinden. De aanwezigheid van de das als beschermde diersoort is de reden voor de aanleg van een faunatunnel voor dassen. De das (Meles Meles) wordt ook wel de Nederlandse panda genoemd; een diersoort die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden.

Oversteken

De das maakt altijd gebruik van vaste verbindingspaden, “wissels” genaamd, en laat zich niet afschrikken door het verkeer. Dit leidt tot grote aantallen verkeersslachtoffers onder de dassen. Het verkeer is doodsoorzaak nummer 1 onder de Brabantse dassenpopulatie. Op de Lieshoutseweg is zelfs sprake van “black-spots”; plaatsen waar regelmatig dode dassen worden aangetroffen. Door de aanleg van een faunatunnel draagt de gemeente bij aan het behoud en herstel van de dassenpopulatie.

Werkzaamheden Lieshoutseweg

Aangezien er reconstructiewerkzaamheden aan de Lieshoutseweg worden uitgevoerd in oktober 2018 vindt de aanleg van de faunatunnel eerder dan gepland plaats. Nu het wegdek wordt verwijderd kunnen we een faunatunnel graven in plaats van boren. Door de werkzaamheden te combineren met de reconstructie van de Lieshoutseweg wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Aanvankelijk stond de tunnel gepland in 2019.

Faunatunnel

Door een faunatunnel onder de weg aan te leggen, kunnen dassen (maar ook andere kleine dieren) veilig de overkant van de weg bereiken. Rasters en wildroosters voorkomen dat de dieren de rijbaan oversteken en geleiden hen naar de tunnel. Een constructie die blijkt te werken. Op plekken waar de voorzieningen eerder zijn getroffen, zijn geen verkeersslachtoffers onder de dassen meer gesignaleerd. Daarnaast verbetert de verkeersveiligheid van de weggebruikers aangezien de dieren via de tunnel gaan oversteken.

Foto: Stichting Dassenwerkgroep Brabant