Fietspaden naar sportvoorzieningen Rooijseweg en Planetenlaan in het licht

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2019.

Om de veiligheid en het gevoel van veiligheid te vergroten van voetgangers en (jonge) fietsers die het fietspad aan de Rooijseweg en de Planetenlaan vaak ook ‘s avonds gebruiken, worden het bestaande fietspad en de ventweg overzichtelijk en goed verlicht met dynamische verlichting.

Dat is wat het college aan de gemeenteraad voorstelt. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het collegevoorstel, wordt vóór de zomer verlichting geplaatst aan het fietspad aan de Rooijseweg en de Planetenlaan.

Veel fietsers vanuit Son en Breugel gebruiken het fietspad om bij de sportvelden van HTC en SBC, sporthal De Landing en de tennishal te komen. Het fietspad aan de Rooijseweg (van de ovatonde tot aan de gemeentegrens) en de ventweg Planetenlaan (van de ovatonde tot aan de rotonde Piet Heinlaan) worden verlicht met dynamische fietspadverlichting. Deze verlichting komt zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid ten goede.

Dynamische verlichting geeft verlichting naar behoefte. Op het moment dat door sensoren beweging wordt waargenomen gaat de verlichting feller branden. Wanneer niemand wordt waargenomen wordt het licht gedimd. Op deze wijze wordt energie bespaard.

De fietspadverlichting voor het verlichten van de ventweg van de Planetenlaan en het fietspad van de Rooijseweg zal voldoen aan de Richtlijn Openbare Verlichting.
 

Het plan vloeit voort uit een motie “Verlichting fietspad langs de Rooijseweg” die in de raadsvergadering van 8 november 2018 is besproken. De kosten bedragen € 97.453,- die worden gedekt uit het budget verledden van de openbare verlichting.