Formele post voor rechtspersonen

Dit artikel is gearchiveerd op 21-01-2018.

Een digitale formele brief schrijven aan de gemeente? Bij het elektronische indienen van formele post of het doen van een aanvraag moeten wij de identiteit van de verzender kunnen vaststellen. Voor natuurlijke personen gaat dit via DigiD. Met een persoonsgebonden inlogcode kunnen wij de identiteit met nagenoeg 100% zekerheid vaststellen.

Inlogcode voor rechtspersonen

Voor rechtspersonen (bedrijven, organisaties) is het sinds kort ook mogelijk om aan onze gemeente digitale post of een aanvraag te doen via eHerkenning. eHerkenning werkt hetzelfde als DigiD en is met voldoende waarborgen omkleed.

De volgende formulieren zijn te gebruiken met eHerkenning:

Op weg naar papierloos werken

Onze organisatie is nog niet volledig ingericht op papierloos werken. We moeten immers nog altijd een papieren origineel in ons fysieke archief opslaan. Juist rechtspersonen sturen vaak grote dossiers in. Deze stap bereidt de overgang naar papierloos werken voor.

We bouwen onze diensten, verschillende producten die geschikt zijn voor eHerkenning, het komende jaar nog verder uit.