Frans Zaal-bokaal en De Jeugd in het Groen-prijs

Dit artikel is gearchiveerd op 01-09-2017.

Om de ambitieuze duurzaamheidsdoelen van ons dorp kracht bij te zetten, roept het college van B&W dit jaar twee duurzaamheidsprijzen in het leven:

De Frans Zaal-bokaal voor de volwassenen en De Jeugd in het Groen-prijs voor jeugd tot en met 18 jaar. De duurzaamheidsprijzen zijn bedoeld voor maatschappelijke (burger)initiatieven op het gebied van duurzaamheid en natuur. Goede voorbeelden in onze gemeente krijgen zo een podium. Goed voorbeeld doet goed volgen.

De duurzaamheidsprijs voor volwassenen is vernoemd naar de in 2016 overleden dorpsgenoot Frans Zaal, die als voorzitter van IVN en als raadslid voor de fractie Partij van den Arbeid/Groen Links een groot voorvechter was van een groen en duurzaam Son en Breugel. De naam voor de duurzaamheidsprijs voor de jeugd is bedacht door de Jeugdgemeenteraad. 

Alleen inwoners en non-profit organisaties kunnen in aanmerking komen voor een prijs. Het gaat vooral om iniatieven op het gebied van energie, natuur, vervoer, afval en duurzame bouwmaterialen. Iniatieven waarbij meerdere mensen betrokken zijn en die een maatschappelijk effect hebben zijn kansrijker. 

De jury bestaat uit: burgemeester Gaillard, een afgevaardigde van IVN, een afgevaardigde van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) en twee jeugdgemeenteraadsleden.

Op 31 augustus 2017 sluit de termijn voor het inzenden van initiatieven en op de Dag van de Duurzaamheid, iedere 10 oktober, zal de prijs worden uitgereikt.

Aan de beide prijzen zijn een bokaal en een geldbedrag verbonden. Aan de Frans Zaalbokaal € 1.500 en aan de De Jeugd in het Groen-prijs € 250. De voorwaarden voor deelname worden binnenkort kenbaar gemaakt via onze website  en de gemeentepagina.