Geen spreekuur Hans Gaillard i.v.m. zomerreces

Dit artikel is gearchiveerd op 06-08-2018.
laptop en kopje koffie

In verband met het zomerreces is er geen open spreekuur tot en met 5 augustus.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is, na het zomerreces, welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs - in verband met de planning van de agenda - dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 - 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur 'vol' mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.