Gemeente en Baetsen samen verder met afvalscheiding aan huis en op milieustraat

Dit artikel is gearchiveerd op 04-07-2019.

Het contract en de samenwerking tussen de gemeente Son en Breugel met Baetsen-Groep op het gebied van afvalinzameling worden met een jaar verlengd.
Gebleken is dat het bedrijf binnen deze samenwerking de gemeentelijke strategie op het gebied van hergebruik van afvalstoffen concreet handen en voeten geeft in de praktijk. Een gezamenlijk streven is het terugdringen van de hoeveelheid restafval naar 5%.

Op de milieustraat, die door Baetsen wordt beheerd, zitten we met 5,6% al nagenoeg op de doelstelling van dat regionale Afvalmanifest.
Uit een vergelijking uit 2017 blijkt dat de hoeveelheid restafval per inwoner in Son en Breugel 103 kg bedroeg, landelijk was het gemiddelde 197 kg. p/inw.

In de huis-aan-huis inzameling doen we het landelijk gezien ook goed, maar er valt -met 25% restafval- nog een forse slag te maken. We zijn ambitieus. Daarom gaan gemeente, de inzamelaar en de inwoners samen verder aan de slag om nóg betere cijfers te halen.

Uit de inzamelresultaten over 2018 blijkt dat er weer iets meer oud papier en GFT bij het restafval terecht komt. Dat is een ongewenste ontwikkeling, die de gemeente samen met Baetsen wil stoppen. Er staat overigens tegenover dat er in 2018 wél veel meer PMD en glas gescheiden werd aangeboden ten opzichte van 2017.

Baetsen gelooft in duurzaamheid en een circulaire economie

De Baetsen-Groep is vastberaden om een circulaire economie te realiseren door het ophalen, sorteren en recyclen van materiaalstromen, gericht op het hergebruik van grondstoffen en bouwmaterialen. Deze focus op duurzaamheid vindt ook zijn doorgang in de verschillende logistieke activiteiten van het bedrijf.

Zo gaat Baetsen-Groep bijvoorbeeld inzamelen met een waterstof aangedreven inzamelvoertuig. Op 11 april werd het voertuig als primeur gepresenteerd aan de wethouders duurzaamheid van de gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven. De eerste waterstof-vuilniswagen zal voor de Baetsen-Groep zijn ronden doen in de gemeente Best en we hopen deze voertuigen binnenkort ook in Son en Breugel te mogen verwelkomen.

Baetsen-Groep is een sterk groeiend familiebedrijf met meer dan 300 medewerkers op het gebied van Transport, Kraanverhuur, Recycling, Containers en Bouwstoffen met vestigingen in Veldhoven, Son en Breugel en Echt.

Goed op weg met afvalscheiding

Over de hele linie genomen, milieustraat en huis-aan-huis samen, produceren we op dit moment 19% restafval. We kunnen stellen dat Son en Breugel in vergelijking met het landelijk gemiddelde qua duurzaam afval scheiden goed op weg is.
Aan de inwoners en bedrijven de uitdaging om het percentage hergebruik verder op te schroeven naar de uiteindelijke 95%.