Gemeente start project 2e ontsluiting Ekkersrijt

Dit artikel is gearchiveerd op 21-02-2019.

De gemeente Son en Breugel en de ondernemers op Ekkersrijt laten geen gelegenheid ongebruikt om te benadrukken dat een tweede aansluiting van Ekkersrijt op het snelwegennet nodig is om de toenemende verkeersstroom die het bedrijventerrein op en af gaat, aan te kunnen.

De gemeente wil snel aan de slag met die tweede ontsluiting. Het college stelt aan de gemeenteraad voor te starten met de opzet van een projectorganisatie ‘’2e ontsluiting Ekkersrijt’ om de planstudie uit te voeren.

De tweede ontsluiting van Ekkersrijt is één van vijf projecten binnen de regionale bereikbaarheidsagenda waarvoor planstudies worden gestart. Het project wordt door de gemeente zelf getrokken. Omdat de capaciteit om een dergelijk groot infrastructureel project te trekken ontbreekt in de eigen organisatie, wordt een extern projectleider aangetrokken.

Grote aanpassingen aan de wegeninfrastructuur vergen veel tijd. Daarom is de gemeente tegelijkertijd met ondernemers op Ekkersrijt in gesprek over oplossingen op de korte termijn die eveneens de doorstroming van het verkeer op Ekkersrijt bevorderen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar eenrichtingsverkeer in enkele straten en het stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer.