Gemeentelijke Begroting 2019-2022 staat online

Dit artikel is gearchiveerd op 08-10-2019.

De Begroting 2019-2022 is op 27 september aan de gemeenteraad aangeboden.

Het raadsvoorstel van het College van Burgemeester en Wethouders wordt in delen besproken in de drie openbare raadscommissies op 22, 23 en 24 oktober en vastgesteld door de gemeenteraad op donderdag 8 november 2018. De online begroting 2019-2022 en de videofilm kunt u bekijken deze link.

Als u op het voorportaal klikt, kunt u desgewenst ook de begroting van vorig jaar (2018-2021) bekijken.

In het huis-aan-huisblad van 17 oktober vindt u een publieksvriendelijke samenvatting van de begroting in de vorm van De Begrotingskrant 2019.