Gemeentelijke belastingen en de Berichtenbox

Dit artikel is gearchiveerd op 30-06-2017.

Veel mensen hebben zich aangemeld voor de Berichtenbox, voor digitaal berichtenverkeer over uw gemeentelijke belastingen. Dit jaar worden eventuele herinneringen/aanmaningen nog wel per papieren brief én digitaal gestuurd. Dat betekent dat u de aanmaningsbrief over de gemeentelijke belastingen dus zowel per post ontvangt en digitaal in uw Berichtenbox.

Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u alle post (aanslagbiljet, herinnering en aanmaning) over gemeentelijke belastingen alleen nog digitaal als u zich voor de Berichtenbox heeft aangemeld. Mijnoverheid.nl waarschuwt u via e-mail als er nieuwe berichten voor u klaarstaan.