Gemeenteraad Son en Breugel start in oktober met inloopuur

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2019.

Meer contact met inwoners

Voortaan organiseert de gemeenteraad, bij elke vergadercyclus van zes weken, een inloopuur voor inwoners. Dit inloopuur vindt plaats voorafgaand aan een commissievergadering. In dit uur kunnen inwoners, verenigingen en bedrijven op een informele manier allerlei zaken met gemeenteraadsleden bespreken, zoals wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten.
Het eerste inloopuur is op 7 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in De Bongerd in Breugel.

De Raadswerkgroep bestuursstijl, die dit idee heeft uitgewerkt, wil zo bereiken dat de gemeenteraad en commissies beter in contact komen met inwoners, verenigingen en ondernemers. Mireille Bonnier van de Raadswerkgroep bestuursstijl: “We willen beter weten wat er speelt in de gemeente. Een informeel gesprek met inwoners draagt daar zeker aan bij. De commissieleden willen graag gaan luisteren. We kennen nu alleen het formele spreekrecht bij commissie- en raadsvergaderingen, maar dat is wat ons betreft te beperkt. We zijn als raadswerkgroep aan het zoeken naar de juiste vorm om deze belangrijke feedback te verzamelen en staan open voor alle ideeën en suggesties. Deze kunt u met ons delen via het emailadres griffie@sonenbreugel.nl

Vrij toegankelijk

Aankondiging van data en tijden vindt plaats op de gebruikelijke manier via de gemeentepagina en de website, maar ook via de facebookpagina van de gemeente. De inloopuren zijn vrij toegankelijk. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Martien Merks, eveneens lid van de Raadswerkgroep: “Natuurlijk hopen we op een hoge opkomst, maar we weten vooraf niet wat de toeloop zal zijn. We willen zo min mogelijk drempels opwerpen voor inwoners om naar een inloopuur te komen. Daarom vinden we aanmelden vooraf niet nodig. Dat betekent wel dat we niet altijd inhoudelijke antwoorden kunnen geven. Natuurlijk kunnen we er altijd wel op een later moment op terugkomen. We moeten daar nog even een weg in vinden. ”

Vergaderen op een andere locatie

Vanwege de renovatie van het gemeentehuis, gaan de gemeenteraad en de raadscommissies ook tijdelijk op andere locaties vergaderen. De voormalige Vijverbergschool, het Vestzaktheater, het Combigebouw en sporthal De Bongerd zijn hiervoor aangewezen. Om op een meer informele manier in contact komen te komen met inwoners, verenigingen en ondernemers grijpt de Raadswerkgroep deze gelegenheid ook aan om verenigingen of bedrijven de commissies uit te nodigen om een commissievergadering bij hén op de locatie te houden. Aanmelden als gastlocatie kan via: griffie@sonenbreugel.nl