Geslaagde handhavingsactie buitengebied Son én Breugel, Nuenen en Best

Dit artikel is gearchiveerd op 30-06-2019.

Op zaterdag 11 mei is er door de SSiB BOA’s een gecoördineerde handhavingsactie uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente Son en Breugel, Nuenen én Best. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de BOA’s van de terreinbeherende organisaties van deze drie gemeenten. De actie was gericht op stroperij, wildcrossen en afval- en drugsdumpingen in het buitengebied van deze drie gemeenten.

Opbrengst

Goed samenwerken met alle partijen stond deze dag centraal om zo het toezicht te verbeteren en de pakkans van overtreders te vergroten. En met resultaat, zo is er op heterdaad een proces verbaal uitgeschreven voor een afvaldumper, zijn er sporen van stroperij aangetroffen en zijn er verschillende proces verbalen uitgeschreven voor motorcrossers en het niet aanlijnen van een hond. Ook zijn er een flink aantal dumpingen geconstateerd zoals asbest houdend materiaal, autobanden, een tuintafel, lege en gevulde olievaten en resten van een hennepkwekerij. Verder was er een controle op de visserijwetgeving en waren er nog een aantal motorcrossers die men niet staande kon houden maar waarvan het kenteken wel is genoteerd. Deze worden indien mogelijk nog bestuursrechtelijk vervolgd. Een behoorlijke opbrengst dus en het onderstreept nog eens de noodzaak van het werk van de handhavers in het buitengebied.

U ziet een misstand, direct melden!

SSiB roept iedereen op het buitengebied in de gaten te houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432