Gezocht: actief lid voor de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) Eindhoven

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2019.

Wat is de COVM?

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidhinder rond militaire vliegbases. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om geluidhinder rond de luchthavens te verminderen. Ook informeert de COVM over milieu en milieuhygiëne. En ze houdt scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn.

Wie zoeken we?

De gemeente Son en Breugel zoekt een betrokken inwoner die namens ons zitting wil nemen in deze commissie.
Iemand die binnen de geluidszone van de vliegbasis woont en affiniteit heeft met luchtvaart in relatie tot overlast. Iemand die actief is in onze gemeenschap en als ambassadeur de ideeën/meningen/gevoelens uit Son en Breugel aan tafel kan brengen.

Wat houdt het in?

De COVM vergadert doorgaans 2x per jaar, de vergaderingen duren meestal 2-3 uur en starten om 18:00 uur. De volgende vergadering van COVM Eindhoven is op 18 april 2019. Daarnaast werken de leden in aparte werkgroepen onderwerpen uit.

Deelnemers aan het overleg ontvangen een vergoeding van € 250,- per jaar en € 98,32 per vergadering. Ook voor deelname aan een werkgroep ontvangt u een vergoeding.

Meer informatie en reageren

Meer informatie over de taken en doelstellingen van de COVM vindt u op www.covm.nl.

Uw reactie ontvangen we graag per e-mail naar duurzaam@sonenbreugel.nl, graag voor 21 januari 2019. In januari 2019 zullen wij dan voor de geïnteresseerden een informatiebijeenkomst organiseren, waaruit een afvaardiging wordt gekozen.