Gladheidbestrijding 2017 – 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 28-02-2018.

Om de veiligheid van weggebruikers zoveel mogelijk te waarborgen en belemmeringen van verkeersstromen te beperken, treed het gladheidsprogramma jaarlijks op 1 november in werking en loopt door tot 1 april.

Het gladheidbestrijdingsprogramma van de gemeente Son en Breugel kent 4 routes met een totale lengte van ongeveer 125 km waarvan 22 km fietsroute. Gemiddeld duurt een strooiactie 2 ½ uur. Het streven is, om vóór de ochtendspits klaar te zijn met strooien en het eventueel sneeuwvrij maken van de routes.

Omdat de strooiroutes niet eindigen bij de gemeentegrens zijn deze afgestemd met de beheerders van aanliggende wegen (Rijkswaterstaat, gemeenten Sint Oedenrode, Eindhoven, Nuenen en Best). Gladheidbestrijding is teamwerk. Behalve goede strooimiddelen zijn duidelijke afspraken en goede communicatie tussen de betrokken partijen van groot belang.

Prioriteit gladheidbestrijding

  • Gebiedsontsluitingswegen inclusief een aantal wegen die nodig zijn voor de opzet van een efficiënte routing en die daardoor ook van belang zijn voor de gebiedsontsluiting;
  • wegen die worden gebruikt door het openbaar vervoer;
  • alle doorgaande fiets- en wandelpaden, exclusief de toeristische routes en rijwielpaden gelegen in de plantsoenen voor zover deze niet van belang zijn voor het doorgaande fietsverkeer.

Lokale omstandigheden

Met de brandweer is afgesproken dat de kazerne altijd goed bereikbaar blijft. Ook worden de toegangswegen bij kerken, Berkenstaete, ouderen woningen in de Sint Genovevastraat en de scholen sneeuwvrij gemaakt. Op bedrijventerrein Ekkersrijt zorgen de bedrijven zelf voor de bestrijding van gladheid op eigen terrein.

Winters weer levert niet alleen mooie taferelen op. Het kan ook voor vervelende gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaan gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie gezamenlijk de strijd aan tegen gladheid. Ondanks de inspanningen is gladheid niet helemaal te voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert tijdens winters weer. Let op actuele berichtgeving en pas uw weggedrag en/of de route aan.