Gladheidsbestrijding

Dit artikel is gearchiveerd op 01-04-2019.

Winters weer levert niet alleen mooie taferelen op. Het kan ook voor vervelende gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaan gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie gezamenlijk de strijd aan tegen gladheid. Ondanks de inspanningen is gladheid niet helemaal te voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert tijdens winters weer. Let op actuele berichtgeving en pas uw weggedrag en/of de route aan.

Om de veiligheid van weggebruikers zoveel mogelijk te waarborgen en belemmeringen van verkeersstromen te beperken, treed het gladheidsprogramma jaarlijks op 1 november in werking en loopt door tot 1 april.

Programma

Ons gladheidbestrijdingsprogramma kent 4 routes met een totale lengte van ongeveer 125 km waarvan 22 km fietsroute. Een gemiddelde strooiactie duurt 2 ½ uur. Hierbij streven we ernaar om vóór de ochtendspits klaar te zijn met strooien en het eventueel sneeuwvrij maken van de routes.

Teamwerk

Gladheidbestrijding is teamwerk. Daarom zijn de strooiroutes afgestemd met de beheerders van wegen aan onze dorpsgrenzen (Rijkswaterstaat, Sint Oedenrode, Eindhoven, Nuenen en Best). Behalve goede strooimiddelen zijn duidelijke afspraken en afstemming tussen de betrokken partijen van groot belang.

Prioriteiten

Onze prioriteit bij het strooien ligt op wegen die nodig zijn voor een efficiënte doorstroming en gebiedsontsluiting en/of die worden gebruikt door het openbaar vervoer. Ook worden alle doorgaande fiets- en wandelpaden gestrooid, met uitzondering van de toeristische routes en rijwielpaden in plantsoenen voor zover deze niet van belang zijn voor het doorgaande fietsverkeer.
De toegangswegen bij de Protestantse Kerk, Berkenstaete, seniorenwoningen in de Sint Genovevastraat en de scholen worden sneeuwvrij gemaakt. Met de brandweer is afgesproken dat de kazerne altijd goed bereikbaar blijft.
Op bedrijventerrein Ekkersrijt zorgen de bedrijven zelf voor de bestrijding van gladheid op eigen terrein.

Blijf op de hoogte

Ondanks de inspanningen is gladheid niet helemaal te voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert tijdens winters weer. Let op actuele berichtgeving en pas uw weggedrag en/of de route aan.

Kijk hier voor meer informatie over de gladheidbestrijding. Of volg ons via twitter @gladheidSenB.