Groei- en onkruidseizoen 2018 is begonnen!

Dit artikel is gearchiveerd op 30-06-2018.
stoommachine en sjovel op grasveld verdelgen ontkruid

Na het warme, zonnige weer van de afgelopen weken met af en toe een gezond regenbuitje zal het niemand ontgaan zijn dat bomen en struiken weer frisgroen in blad staan, dat menig boom al prachtig heeft gebloeid, hagen weer groen zijn en uitlopen en dat de natuur in zijn geheel weer echt tot leven is gekomen.

Schoffelen, borstelen, vegen

Dit betekent ook dat het onkruid de grond uitschiet en dat de wijkteams er weer hun handen vol aan gaan krijgen om het tegen te gaan. Naast het schoffelen van de plantsoenen wordt ook op de trottoirs en in straatgoten getracht het onkruid weg te houden door het borstelen en vegen van de verhardingen en vervolgens een aantal weken daarna het terugkerende onkruid met heet water te bestrijden. Zo wordt het onkruid uitgeput waardoor het minder snel terugkomt. Daarnaast hebben we een extra ploeg in dienst tussen mei en september die zich geheel focust op het schoffelen.

Zo proberen we op een ecologische manier zonder gebruik te maken van gif het onkruid te bestrijden. Dit neemt niet weg dat er geen onkruid zal zijn. Sinds de overheid heeft besloten dat Glyfosaat (oftewel Roundup) niet meer gebruikt mag worden zullen we er aan moeten wennen dat het straatbeeld groener wordt ondanks dat de kosten vele malen hoger liggen.

Belemmering zicht

Ook de vele hagen en struiken die volop uitlopen kunnen soms het zicht belemmeren op kruisingen of simpelweg de doorgang versperren. Hiervoor hebben we aannemers gecontracteerd die machinaal de begroeiing knippen. Echter kan het soms een tijd duren voordat ze bij u in de straat komen.

Maaien

De vele grasvelden in de wijken worden zeer frequent gemaaid. Dit in tegenstelling tot de bermen langs de doorgaande wegen. Hier maaien we slechts 2x per jaar om de insectenpopulatie en soortendiversiteit aan grassen zoveel mogelijk te bevorderen. Voor sommigen ziet dit er slordig en onverzorgd uit, maar voor de natuur brengt dit veel goeds. De eerste maaironde van de bermen start na de langste dag in juni.

Eiken-processierups

Een veel voorkomend probleem is de eiken-processierups. Voordat de rups zich ontwikkelt bestrijden wij deze vooral in de eikenlanen. Op enkele plaatsen zullen we toch altijd handmatig nesten moeten verwijderen. Dit doen wij vooral op plaatsen waar veel mensen komen.

Druk maar dankbaar

Zo is de buitendienst van de gemeente in het voorjaar en de zomer extreem druk en zet iedereen een stap extra om de bewoners van ons dorp toch tevreden te houden al valt dat niet altijd mee in deze maanden. Maar de schoonheid die het voorjaar ons brengt en het mooie weer van de zomer is ook voor de wijkteams een prachtige tijd.Wij hopen dat u net zoveel van deze periode geniet als wij.