Groen dat groen moet blijven

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2017.

Om Son en Breugel ook in de toekomst een groene gemeente te laten zijn, is onderhoud van het bestaand groen belangrijk. Om nieuw groen te ontwikkelen moeten oude bomen soms plaats maken voor nieuwe. Dat is niet altijd eenvoudig uit te leggen. We zien dat onze inwoners veel belangstelling en beleving hebben bij het groen. Vandaar dat we veel energie steken in communicatie, alvorens tot ingrepen in het groen over te gaan. We willen verwarring voorkomen en helder maken welke groen wordt aangepakt en waarom.

Kwantiteit en kwaliteit

Neem het bosonderhoudsplan in ‘t Harde Ven. In het plan worden 1.350 bomen gedund. Dunnen betekent, dat oude of gevaarlijke bomen plaats te maken voor nieuwe bomen. Er worden 5000 nieuwe bomen geplant, per saldo komen we dus bomen bij. Omdat niet alle nieuwe boompjes tot volledige wasdom komen, worden er vier keer zoveel bomen geplant dan verwijderd.

Een ander doel van groot onderhoud is een kwaliteitsslag, de hoeveelheid inheemse boomsoorten en exoten in balans te brengen. Er wordt rekening gehouden met de ecologische inventarisatie van de fauna, waarbij bomen waarin beschermde diersoorten huizen, worden gespaard.

In ’t Harde Ven hebben we de betrokken buurten eerst grondig geïnformeerd. Er zijn in september twee zeer druk bezochte bewonersavonden georganiseerd en excursies in de eigen buurt. Die werden goed bezocht en gewaardeerd.

De dunning zal in de komende weken worden uitgevoerd, waarna de herplant in het vroege voorjaar zal starten.