Groenbeleid in de praktijk (bomenplannen in uw buurt)

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2019.

Bomenplan voor úw straat

Ieder jaar komen er straten aan de beurt voor groot onderhoud (zie stratenoverzicht hieronder). U wordt in dat geval vooraf via een bewonersbrief geïnformeerd uitgenodigd mee te denken over de inrichting of de bomenkeuze. Het stratenoverzicht toont wanneer uw straat ongeveer aan de beurt is (geweest). Verwijdering van bomen wordt in verband met bladseizoen en faunabeheer overwegend in de wintermaanden uitgevoerd, tot uiterlijk half maart, aanplant is in het voorjaar vanaf medio maart.

Stratenoverzicht

Wanneer is er groot groenonderhoud van de bomen in úw straat? In de lijst ziet wanneer uw straat aan de beurt komt. Kunt u op uw straatnaam klikken, dan is er een plattegrond van het definitieve bomenplan voor uw straat beschikbaar.  

Straat Planning start Datum Voortgang
Achilleslaan 2017 3e kwartaal jan 2018 Afgerond. Plan wordt volgens tekening uitgevoerd. 
Alpenlaan 2017 2e kwartaal nov 2017

Afgerond, er is inspectie geweest, er worden geen bomen verwijderd of vervangen

Amstellaan                   2017 2e kwartaal  apr 2018 Afgerond, aangepast voorstel uitgevoerd.  
Andeslaan 2017 2e kwartaal  apr 2018 Afgerond, aangepast voorstel uitgevoerd. 
Apollolaan     2017 2e kwartaal  aug 2017 Afgerond, er worden geen veranderingen uitgevoerd
Argusvlinderlaan 2015 4e kwartaal dec 2015 Afgerond
Australiëlaan 2017 1e kwartaal apr 2018

In uitvoering, het plan is gesplitst in oost- en westzijde van de straat. Oostzijde in maart 2018 afgerond. De westzijde wordt onderzocht en besproken met bewoners aldaar over het weghalen van de berken en al dan niet herplanten. Uitvoering najaar 2018.

Aziëlaan 2017 1e kwartaal apr 2018 Afgerond, volgens plan uitgevoerd. 
Beatrixstraat  2017 1e kwartaal mei 2017 Afgerond, er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Beemdstraat 2017 3e kwartaal mrt 2018 In uitvoering, na diverse gespreksronden met bewoners is besloten om de bomen aan de woningzijde niet te verwijderen, maar wél drastisch te snoeien om overlast weg te nemen. Uitvoering sept/okt 2018
Beetsstraat 2017 1e kwartaal mei 2017 Afgerond, er worden geen bomen verwijderd/vervangen
Beverlaan   2017 3e kwartaal           dec 2017  Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop
Bisonlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop
Boogschutterlaan  2015 4e kwartaal nov 2016  Afgerond
Boslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop
Colijnstraat  2015 4e kwartaal  dec 2015 Afgerond
Crocusstraat 2017 3e kwartaal mrt 2018 Plan niet definitief, alternatief plan van bewoners ontvangen, de meningen hierover zijn 50-50. Moet nog nader besproken worden wat er wel en niet wenselijk is in deze straat.  
Dagpauwooglaan  2015 4e kwartaal dec 2015 Afgerond  
Daslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
De Bontstraat 2017 2e kwartaal  mrt 2018 In uitvoering Aanplanten bomen volgens tekening uitvoering voorjaar 2018
Diepenbrocklaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Dommelstraat   2017 2e kwartaal aug 2017 Afgerond, er is een inspectie geweest en er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Dudokstraat 2017 3e kwartaal juli 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Duinlaan  2016 2e kwartaal sept 2016 Afgerond Geen verwijdering/vervanging
Eekhoornlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Eifellaan 2017 1e kwartaal jan 2018 Afgerond, volgens plan uitgevoerd. 
Esdoornstraat  2017 2e kwartaal  aug 2017

Afgerond, er is een inspectie geweest en er worden geen bomen verwijderd of vervangen

Flevoland 2015 3e kwartaal dec 2015   Afgerond
Fonteinberg 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Geuzenberg 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Groningenlaan  2016 1e kwartaal  okt 2016  Afgerond 
Heemskerklaan   2016 1e kwartaal  nov 2016  Afgerond
Hertlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Hoogstraat 2017 3e kwartaal apr 2018 Afgerond
Hoogenberg 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Houtens  2017 2e kwartaal  aug 2017 Afgerond: er is een inspectie geweest en er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Juralaan  2017 1e kwartaal dec 2017 Afgerond aangepast plan uitgevoerd.
Karekietlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Keizermantellaan  2015 1e kwartaal  dec 2015 Afgerond 
Koekoekslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Kometenlaan 2016 1e kwartaal  nov 2016 Afgerond 
Koolwitjelaan 2015 4e kwartaal  dec 2015   Afgerond
Kuijperstraat mrt 2018 Verzoek was om de bomen te kandelaberen, is bij esdoorns niet mogelijk, bomen worden juni/juli gesnoeid
Lamalaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Lupinelaan  2016 1e kwartaal  aug 2016  Afgerond
Maaslaan   2016 1e kwartaal nov 2016 Afgerond
Marterlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Meeslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Merwedelaan    2017 1e kwartaal  jan 2018  Afgerond, volgens tekening uitgevoerd. 
Muizenberg  2017 3e kwartaal  dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Obrechtlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Parklaan 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond 
Piet Heijnlaan 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond 
Plesmanlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Poemalaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Potjesberg 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Putterlaan   2017 3e kwartaal dec 2017  Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Pyreneeënlaan 2017 1e kwartaal dec 2017 Afgerond, plan volgens tekening uitgevoerd
Obrechtlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Otterlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Reelaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Röntgenlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Schaepmanstr     2016 1e kwartaal  okt 2016 Afgerond, alleen snoeien
Schietbaan 2016 1e kwartaal  nov 2016 Afgerond 
Schorpioenlaan 2017 3e kwartaal aug 2017 Afgerond, er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Sijslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Snijderstraat   2015 3e kwartaal dec 2015  Afgerond
St Hubertuslaan  2017 1e kwartaal mei 2017 Afgerond, er worden geen bomen verwijderd/vervangen, wel snoeien
Sweelincklaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Texellaan  2017 3e kwartaal  juli 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Talmastraat mrt 2018 Verzoek was om de bomen te kandelaberen, is bij esdoorns niet mogelijk, bomen worden juni/juli gesnoeid
Thorbeckelaan 2015 4e kwartaal  dec 2015    Afgerond
Tollensstraat  2017 2e kwartaal  aug 2017 Afgerond, er is een inspectie geweest en er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Troelstrastraat 2018 mrt 2018 Verzoek was om de bomen te kandelaberen, is bij esdoorns niet mogelijk, bomen worden juni/juli gesnoeid
Tweelingenlaan  2016 1e kwartaal  nov 2016  Afgerond
Van Gentln Nrdzuid 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond
Van Gentln Oostwest 2015 4e kwartaal   jan  2016   Afgerond, plan in overleg met bewoners uitgevoerd
Van Gentlaan  2015 4e kwartaal  dec 2015    Afgerond 
Van Halstraat mrt 2018 Verzoek was om de bomen te kandelaberen, is bij esdoorns niet mogelijk, bomen worden juni/juli gesnoeid
Van Speijklaan  2015 3e kwartaal  najaar 2015 Afgerond
Verwerstraat    2016 2e kwartaal  okt 2016  Afgerond
Vlielandlaan    2017 1e kwartaal    jan 2018 Afgerond, volgens tekening uitgevoerd. 
Vogezenlaan   2017 2e kwartaal  mrt 2018 Afgerond, aangepast plan uitgevoerd 
Weegschaallaan 2017 3e kwartaal mrt 2018 Plan niet definitief. Uit reacties blijkt dat deel van direct betrokkenen aanplant van 7 extra bomen i.v.m.  parkeren onwenselijk vinden. Nog geen uitvoering, nieuw plan wordt voorgelegd aan de straat.
Weserlaan  2016 1e kwartaal    sep 2016    Afgerond
Wezellaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
Weidelaan 2017 3e kwartaal aug 2017 Afgerond: Geen verwijdering of vervanging van bomen
Winterkoninglaan 2017 1e kwartaal Afgerond: Geen verwijdering of vervanging van bomen
Zagerstraat 2016 4e kwartaal  nov 2016 Afgerond: Geen verwijdering/vervanging van bomen
Zandstraat 2017 1e kwartaal mrt 2017 Afgerond: Geen verwijdering/vervanging van bomen
Zandoogjelaan  2015 4e kwartaal  dec 2015   Afgerond
Zeelandlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, volgens tekening uitgevoerd. 
Zweerslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 Afgerond, onderhoudsplan Van Nierop 
’t Zand div straten 2015 3e kwartaal dec 2015  Afgerond, dunning van het lariksenbestand

Contactpersonen voor het groenbeleid zijn:

Bestuurlijk:      Wethouder wijkbeheer, Tom van den Nieuwenhuijzen (t.vandennieuwenhuijzen@sonenbreugel.nl)
Beleid:             Beleidsmedewerker groen, Wim Peeters (w.peeters@sonenbreugel.nl)
Wijkbeheer:     Coördinator buitendienst, Bram van 't Hof (b.vanthof@sonenbreugel.nl)
Management:  Hoofd afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, Ad Ras (a.ras@sonenbreugel.nl)