Groenbeleid in de praktijk

Planmatig groenbeleid

In het groenbeleidsplan heeft de gemeenteraad vastgesteld hoe we in Son en Breugel met het openbaar groen omgaan.
Om onze groene gemeente groen te houden, zijn soms forse ingrepen in het bomenbestand nodig. Als bomen zijn uitgeschoten, ziek zijn, scheef groeien, geen ruimte laten voor ander groen of gewoon ‘op’ zijn. Als wijkbeheerders vervangen we ook bomen als ze veel schade aanrichten aan de bestrating en de riolering. Dan is er sprake van ‘technische’ vervanging. In een aantal gevallen ondervinden bewoners overmatig overlast van bomen. De gemeente neemt klachten serieus en probeert –in overleg met de buurt- iets aan deze klachten te doen.

Bomenplan voor úw straat

Ieder kwartaal komen tien straten aan de beurt voor groot onderhoud (zie stratenoverzicht hieronder). De bewoners worden vooraf via bewonersbrieven geïnformeerd over voorgenomen wijzigingen, waarbij u als buurtbewoner kunt meedenken over de inrichting of de bomenkeuze. Het stratenoverzicht toont wanneer uw straat ongeveer aan de beurt is.

Stand van zaken maart 2018 

Tot en met half maart 2018 worden/zijn in een aantal straten bomen volgens plan verwijderd (eventuele aanplant is eind maart/april 2018 voorzien). De straatplannen zijn met bewoners in de straat afgestemd met bewonersbrieven. In een enkel geval is het planvoorstel door (een meerderheid in) de straat aangepast. Als er een definitief besluit is genomen wordt het plan uitgevoerd. Over het definitieve besluit worden bewoners met een brief geïnformeerd. Verwijdering van bomen wordt in verband met bladseizoen en faunabeheer overwegend in de wintermaanden uitgevoerd, tot uiterlijk half maart. Aanplant is in het voorjaar (vanaf medio maart).

Plan van Nierop

Ingenieursbureau Van Nierop voerde eind 2017 / begin 2018 een onderhoudsplan uit voor het woonbos in 't Harde Ven en een stukje in Breeakker (presentatie). Het bos is volgens plan gedund en betreffende bomen inmiddels verwijderd. Het traject is intensief met voorlichting begeleid met avonden,  avondexcursies en  een-op-een-gesprekken,  hetgeen door de bewoners van de betrokken straten als prettig ervaren is. Binnen dit plan zijn circa 1150 bomen (vooral exoten) verwijderd en worden er in het voorjaar circa 5000 (inheemse) boompjes geplant.

Stratenoverzicht

Wanneer is er groot groenonderhoud van de bomen in úw straat? In de lijst ziet wanneer uw straat aan de beurt komt. Kunt u op uw straatnaam klikken, dan is er een plattegrond van het definitieve bomenplan voor uw straat beschikbaar.  

Straat Planning start Datum Voortgang
Achilleslaan 2017 3e kwartaal jan 2018 In uitvoering. Plan wordt volgens tekening uitgevoerd. In jan 2018 verwijderen van twee bomen, in maart/april 2018 planten van twee nieuwe bomen (zuileiken).
Alpenlaan 2017 2e kwartaal nov 2017

Afgerond, er is inspectie geweest, er worden geen bomen verwijderd of vervangen

Amstellaan                   2017 2e kwartaal  mrt 2018 In uitvoering In maart 2018 wordt aangepaste en definitieve voorstel uitgevoerd. In week 11 verwijderen van 16 Amberbomen, begin / medio april planten 16 vervangende bomen.  
Andeslaan 2017 2e kwartaal  jan 2018 In uitvoering Plan is op verzoek bewoners aangepast, in maart 2018 worden zes bomen verwijderd en in april 2018 zes bomen geplant.
Apollolaan     2017 2e kwartaal  aug 2017 Afgerond, er worden geen veranderingen uitgevoerd
Argusvlinderlaan 2015 4e kwartaal dec 2015 Afgerond
Australiëlaan 2017 1e kwartaal mrt 2018 In uitvoering, het plan is gesplitst in oost- en westzijde van de straat. Oostzijde wordt in maart 2018 uitgevoerd (10 berken aldaar verwijderen = wens grote meerderheid). De westzijde wordt nog verder onderzocht en besproken met bewoners aldaar over het weghalen van de berken en al dan niet herplanten.
Aziëlaan 2017 1e kwartaal mrt 2018 In uitvoering. Het werk wordt volgens plan uitgevoerd. Het plan is de bomen aan de parallelweg te te vervangen door Tulpenboom. Verwijderen bomen op 15 maart 2018, planten tulpenbomen in april 2018. 
Beatrixstraat  2017 1e kwartaal mei 2017 Afgerond, er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Beemdstraat 2017 3e kwartaal mrt 2018 In uitvoering, na diverse gespreksronden met bewoners is besloten om de bomen aan de woningzijde niet te verwijderen, maar wél drastisch te snoeien om overlast weg te nemen. Uitvoering sept/okt 2018
Beetsstraat 2017 1e kwartaal mei 2017 Afgerond, er worden geen bomen verwijderd/vervangen
Beverlaan   2017 3e kwartaal            dec 2017  In uitvoering, groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Bisonlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering, Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Boogschutterlaan  2015 4e kwartaal nov 2016  Afgerond
Boslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering, Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Colijnstraat  2015 4e kwartaal  dec 2015 Afgerond
Crocusstraat 2017 3e kwartaal mrt 2018 Plan niet definitief, alternatief plan van bewoners ontvangen, de meningen hierover zijn 50-50. Moet nog nader besproken worden wat er wel en niet wenselijk is in deze straat.  
Dagpauwooglaan  2015 4e kwartaal dec 2015 Afgerond  
Daslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering, Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
De Bontstraat 2017 2e kwartaal  mrt 2018 In uitvoering Aanplanten bomen volgens tekening uitvoering voorjaar 2018
Diepenbrocklaan 2017 3e kwartaal juli 2017 In uitvoering, Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering nov-dec 2017
Dommelstraat   2017 2e kwartaal aug 2017 Afgerond, er is een inspectie geweest en er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Dudokstraat 2017 3e kwartaal juli 2017 Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering nov-dec 2017
Duinlaan  2016 2e kwartaal sept 2016 Afgerond Geen verwijdering/vervanging
Eekhoornlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 In uitvoering, Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Eifellaan 2017 1e kwartaal jan 2018 In uitvoering: plan wordt tekening uitgevoerd. In jan 2018 zijn bomen verwijderd, in mrt 2018 worden nieuwe bomen (veld-esdoorn) geplant.
Esdoornstraat  2017 2e kwartaal  aug 2017

Afgerond, er is een inspectie geweest en er worden geen bomen verwijderd of vervangen

Flevoland 2015 3e kwartaal dec 2015   Afgerond
Fonteinberg 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering, Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Geuzenberg 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering, Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Groningenlaan  2016 1e kwartaal  okt 2016  Afgerond 
Heemskerklaan   2016 1e kwartaal  nov 2016  Afgerond
Hertlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 In uitvoering, Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Hoogstraat 2017 3e kwartaal jan 2018 In uitvoering: plan wordt volgens tekening uitgevoerd. In mrt 2018 verwijderen van drie bomen. Aanplant van drie nieuwe bomen in april 2018.
Hoogenberg 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Houtens  2017 2e kwartaal  aug 2017 Afgerond: er is een inspectie geweest en er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Juralaan  2017 1e kwartaal dec 2017 In uitvoering, aangepast plan van bewoners met groot draagvlak ingediend. Dat plan wordt uitgevoerd.
Karekietlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Keizermantellaan  2015 1e kwartaal  dec 2015 Afgerond 
Koekoekslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Kometenlaan 2016 1e kwartaal  nov 2016 Afgerond 
Koolwitjelaan 2015 4e kwartaal  dec 2015   Afgerond
Kuijperstraat mrt 2018 Verzoek was om de bomen te kandelaberen, is bij esdoorns niet mogelijk, bomen worden juni/juli gesnoeid
Lamalaan 2017 3e kwartaal juli 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Lupinelaan  2016 1e kwartaal  aug 2016  Afgerond
Maaslaan   2016 1e kwartaal nov 2016 Afgerond
Marterlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Meeslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Merwedelaan    2017 1e kwartaal  jan 2018  In uitvoering, geaccordeerd plan wordt volgens tekening uitgevoerd. Verwijderen van bomen in jan 2018 (vermoedelijke uitvoeringsdatum 29 januari 2018). Planten nieuwe bomen (Hartjesbomen) in maart 2018  
Muizenberg  2017 3e kwartaal  dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Obrechtlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Parklaan 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond 
Piet Heijnlaan 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond 
Plesmanlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Poemalaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Potjesberg 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Putterlaan   2017 3e kwartaal dec 2017  In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Pyreneeënlaan 2017 1e kwartaal dec 2017 In uitvoering: In jan 2018 zijn bomen verwijderd, in april 2018 aanplant van de nieuwe bomen (rode zuilbeuken). De straat maakt keuze over de verdichting aanplant: 23 of 39 bomen.
Obrechtlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Otterlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Reelaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Röntgenlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Schaepmanstr     2016 1e kwartaal  okt 2016 Afgerond, alleen snoeien
Schietbaan 2016 1e kwartaal  nov 2016 Afgerond 
Schorpioenlaan 2017 3e kwartaal aug 2017 Afgerond, er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Sijslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Snijderstraat   2015 3e kwartaal dec 2015  Afgerond
St Hubertuslaan  2017 1e kwartaal mei 2017 Afgerond, er worden geen bomen verwijderd/vervangen, wel snoeien
Sweelincklaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Texellaan  2017 3e kwartaal  juli 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Talmastraat mrt 2018 Verzoek was om de bomen te kandelaberen, is bij esdoorns niet mogelijk, bomen worden juni/juli gesnoeid
Thorbeckelaan 2015 4e kwartaal  dec 2015    Afgerond
Tollensstraat  2017 2e kwartaal  aug 2017 Afgerond, er is een inspectie geweest en er worden geen bomen verwijderd of vervangen
Troelstrastraat 2018 mrt 2018 Verzoek was om de bomen te kandelaberen, is bij esdoorns niet mogelijk, bomen worden juni/juli gesnoeid
Tweelingenlaan  2016 1e kwartaal  nov 2016  Afgerond
Van Gentln Nrdzuid 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond
Van Gentln Oostwest 2015 4e kwartaal   jan  2016   Afgerond, plan in overleg met bewoners uitgevoerd
Van Gentlaan  2015 4e kwartaal  dec 2015    Afgerond 
Van Halstraat mrt 2018 Verzoek was om de bomen te kandelaberen, is bij esdoorns niet mogelijk, bomen worden juni/juli gesnoeid
Van Speijklaan  2015 3e kwartaal  najaar 2015 Afgerond
Verwerstraat    2016 2e kwartaal  okt 2016  Afgerond
Vlielandlaan    2017 1e kwartaal    jan 2018 In uitvoering, plan wordt volgens tekening uitgevoerd. Bomen zijn in jan 2018 verwijderd, planten nieuwe bomen gebeurt in maart 2018.
Vogezenlaan   2017 2e kwartaal  mrt 2018 In uitvoering, geen verwijdering van bomen op verzoek bewoners, er worden 8 bomen bij geplant in het voorjaar 2018
Weegschaallaan 2017 3e kwartaal mrt 2018 Plan niet definitief. Uit reacties op bewonersbrieven blijkt dat direct betrokkenen aanplant van 7 extra bomen i.v.m.  parkeren onwenselijk vinden. Nog geen uitvoering, nieuw plan wordt voorgelegd aan de straat.  
Weserlaan  2016 1e kwartaal    sep 2016    Afgerond
Wezellaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
Weidelaan 2017 3e kwartaal aug 2017 Afgerond: Geen verwijdering of vervanging van bomen
Winterkoninglaan 2017 1e kwartaal Afgerond: Geen verwijdering of vervanging van bomen
Zagerstraat 2016 4e kwartaal  nov 2016 Afgerond: Geen verwijdering/vervanging van bomen
Zandstraat 2017 1e kwartaal mrt 2017 Afgerond: Geen verwijdering/vervanging van bomen
Zandoogjelaan  2015 4e kwartaal  dec 2015   Afgerond
Zeelandlaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: plan wordt volgens tekening uitgevoerd. Bomen zijn in jan 2018 verwijderd, planten nieuwe bomen (Sunbust) in maart/april 2018.
Zweerslaan 2017 3e kwartaal dec 2017 In uitvoering: Groot onderhoud bos Plan Van Nierop, uitvoering dec 2017
’t Zand div straten 2015 3e kwartaal dec 2015  Afgerond: Dunning lariksenbestand

Contactpersonen voor het groenbeleid zijn:

Bestuurlijk:      Wethouder wijkbeheer, Kees Vortman (k.vortman@sonenbreugel.nl)
Beleid:             Beleidsmedewerker groen, Wim Peeters (w.peeters@sonenbreugel.nl)
Wijkbeheer:     Coördinator buitendienst, Bram van 't Hof (b.vanthof@sonenbreugel.nl)
Management:  Hoofd afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, Ad Ras (a.ras@sonenbreugel.nl)