Groenbeleid in de praktijk

Planmatig groenbeleid

In het groenbeleidsplan heeft de gemeenteraad vastgesteld hoe we in Son en Breugel met het openbaar groen omgaan.
Om onze groene gemeente groen te houden, zijn soms forse ingrepen in het bomenbestand nodig. Als bomen zijn uitgeschoten, ziek zijn, scheef groeien, geen ruimte laten voor ander groen of gewoon ‘op’ zijn. Als wijkbeheerders vervangen we ook bomen als ze veel schade aanrichten aan de bestrating en de riolering. Dan is er sprake van ‘technische’ vervanging.
In een aantal gevallen ondervinden bewoners overmatig overlast van bomen. De gemeente neemt klachten serieus en probeert –in overleg met de buurt- iets aan deze klachten te doen.

Bomenplan voor úw straat

Ieder kwartaal komen tien straten aan de beurt voor groot onderhoud (zie stratenoverzicht hieronder). De bewoners worden vooraf via bewonersbrieven geïnformeerd over voorgenomen wijzigingen, waarbij u als buurtbewoner in sommige gevallen kunt meedenken over de inrichting en de bomenkeuze. Het stratenoverzicht toont wanneer uw straat ongeveer aan de beurt is.

ACTUEEL! Ingenieursbureau Van Nierop presenteert in mei/juni 2017 het beheerplan Woonbos Breeakker en 't Harde Ven op een bewonersbijeenkomst. Bewoners worden hiervoor met een bewonersbrief uitgenodigd. Het conceptplan (pdf) kunt u te zijner tijd inzien op deze webpagina.      

Stratenoverzicht

Wanneer is er groot groenonderhoud in úw straat? In de lijst kunt u zien wanneer uw straat aan de beurt komt. Kunt u op uw straatnaam klikken, dan is er een plattegrond van het definitieve bomenplan voor uw straat beschikbaar.  

Snoeien, knippen en maaien

De straten, groenstroken, struiken en bomen worden door de eigen wijkteams onderhouden. Voor het groot onderhoud worden groenaannemers ingezet. Het reguliere onderhoud wordt in nauw overleg met het civiele team (bestrating, riolering, verlichting) uitgevoerd. 

Straat Planning start Informeren/status Uitvoering
Achilleslaan 2017 3e kwartaal
Alpenlaan  2017 2e kwartaal 
Amstellaan                   2017 2e kwartaal 
Andeslaan 2017 2e kwartaal 
Apollolaan     2017 2e kwartaal 
Argusvlinderlaan 2015 4e kwartaal dec 2015 Afgerond
Australiëlaan 2017 1e kwartaal mei 2017 Berken worden verwijderd, eiken blijven staan (sep 2017) zie plan in bewonersbrief 
Aziëlaan 2017 1e kwartaal mei 2017 Berken parallelweg worden verwijderd (sep 2017) zie plan in bewonersbrief  
Beatrixstraat  2017 1e kwartaal mei 2017 Er worden geen bomen verwijderd/vervangen
Beemdstraat 2017 3e kwartaal
Beetsstraat 2017 1e kwartaal mei 2017 Er worden geen bomen verwijderd/vervangen
Beverlaan   2017 1e kwartaal            mei 2017  Uitvoering najaar 2017 (beheerplan woonbos Van Nierop)
Boogschutterlaan  2015 4e kwartaal nov 2016  Afgerond
Breitnerstraat  2016 4e kwartaal  mei 2017 Uitvoering najaar 2017 (beheerplan woonbos Van Nierop)
Colijnstraat  2015 4e kwartaal  dec 2015 Afgerond
Crocusstraat 2017 3e kwartaal
Dagpauwooglaan  2015 4e kwartaal dec 2015 Afgerond  
De Bontstraat 2017 2e kwartaal 
Dommelstraat   2017 2e kwartaal
Duinlaan  2016 2e kwartaal sept 2016 Afgerond Geen verwijdering/vervanging
Eifellaan 2017 1e kwartaal mei 2017 Vervanging bomen aug/sep 2017 zie plan in uw bewonersbrief 
Esdoornstraat  2017 2e kwartaal 
Flevoland 2015 3e kwartaal najaar 2015   Afgerond
Frans Halsstraat  2017 1e kwartaal mei 2017 Uitvoering najaar 2017 (beheerplan woonbos Van Nierop)
Groningenlaan  2016 1e kwartaal  okt 2016  Afgerond 
Heemskerklaan   2016 1e kwartaal  nov 2016  Afgerond
Hoogstraat 2017 3e kwartaal
Houtens  2017 2e kwartaal 
Hulstlaan    2017 1e kwartaal mei 2017 Uitvoering najaar 2017 (beheerplan woonbos Van Nierop)
Juralaan  2017 1e kwartaal mei 2017 Berken gefaseerd vervangen, elzen verwijderen (sep 2017) zie plan in uw bewonersbrief
Keizermantellaan  2015 1e kwartaal  dec 2015 Afgerond 
Kometenlaan 2016 1e kwartaal  nov 2016 Afgerond 
Koolwitjelaan 2015 4e kwartaal  dec 2015   Afgerond
Lupinelaan  2016 1e kwartaal  aug 2016  Afgerond
Maaslaan   2016 1e kwartaal nov 2016 Afgerond
Merwedelaan    2017 1e kwartaal  mei 2017 Bomen worden vervangen (sep 2017) zie plan/plattegrond in uw bewonersbrief
Muizenberg  2017 1e kwartaal  mei 2017 Uitvoering najaar 2017 (beheerplan woonbos Van Nierop)
Parklaan 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond 
Piet Heijnlaan 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond 
Putterlaan   2017 1e kwartaal mei 2017  Uitvoering najaar 2017 (beheerplan woonbos Van Nierop)
Pyreneeënlaan  2017 1e kwartaal mei 2017 Bomen worden vervangen (sep 2017)
Schaepmanstr     2016 1e kwartaal  okt 2016 Alleen snoeien / Afgerond
Schietbaan 2016 1e kwartaal  nov 2016 Afgerond 
Schorpioenlaan 2017 3e kwartaal
Snijderstraat   2015 3e kwartaal najaar 2015  Afgerond
St Hubertuslaan  2017 1e kwartaal mei 2017 Er worden geen bomen verwijderd/vervangen, wel snoeien
Texellaan  2017 1e kwartaal  mei 2017 Uitvoering najaar 2017 (beheerplan woonbos Van Nierop)
Thorbeckelaan 2015 4e kwartaal  dec 2015    Afgerond
Tollensstraat  2017 2e kwartaal 
Tweelingenlaan  2016 1e kwartaal  nov 2016  Afgerond
Van Gentln Nrdzuid 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond
Van Gentln Oostwest 2015 4e kwartaal   jan  2016   Afgerond
Van Gentlaan  2015 4e kwartaal  dec 2015    Gesplitst in 2 deelplannen
Van Speijklaan  2015 3e kwartaal  najaar 2015 Afgerond
Verwerstraat    2016 2e kwartaal  okt 2016  Afgerond
Vlielandlaan    2017 1e kwartaal    mei 2017 Alle bomen worden vervangen (sep 2017) zie plan/plattegrond in uw bewonersbrief
Vogezenlaan   2017 2e kwartaal 
Weegschaallaan 2017 3e kwartaal
Weserlaan  2016 1e kwartaal    sept 2016    Afgerond
Weidelaan 2017 3e kwartaal
Winterkoninglaan 2017 1e kwartaal
Zagerstraat 2016 4e kwartaal  nov 2016 Geen verwijdering/vervanging van bomen
Zandstraat 2017 1e kwartaal mrt 2017 Geen verwijdering/vervanging van bomen
Zandoogjelaan  2015 4e kwartaal  dec 2015   Afgerond
Zeelandlaan 2017 3e kwartaal
’t Zand div straten 2015 3e kwartaal najaar 2015  Dunning lariksenbestand / Afgerond

Contactpersonen voor het groenbeleid zijn:
Bestuurlijk:      Wethouder wijkbeheer, Kees Vortman (k.vortman@sonenbreugel.nl)
Beleid:             Beleidsmedewerker groen, Wim Peeters(w.peeters@sonenbreugel.nl)
Wijkbeheer:     Coördinator buitendienst, Ton Verkooijen (t.verkooijen@sonenbreugel.nl)
Management:  Hoofd afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, Ad Ras (a.ras@sonenbreugel.nl)