Groenbeleid in de praktijk

Planmatig groenbeleid

In het groenbeleidsplan heeft de gemeenteraad vastgesteld hoe we in Son en Breugel met het openbaar groen omgaan.
Om onze groene gemeente groen te houden, zijn soms forse ingrepen in het bomenbestand nodig. Als bomen zijn uitgeschoten, ziek zijn, scheef groeien, geen ruimte laten voor ander groen of gewoon ‘op’ zijn. Als wijkbeheerders vervangen we ook bomen als ze veel schade aanrichten aan de bestrating en de riolering. Dan is er sprake van ‘technische’ vervanging. In een aantal gevallen ondervinden bewoners overmatig overlast van bomen. De gemeente neemt klachten serieus en probeert –in overleg met de buurt- iets aan deze klachten te doen.

Bomenplan voor úw straat

Ieder kwartaal komen tien straten aan de beurt voor groot onderhoud (zie stratenoverzicht hieronder). De bewoners worden vooraf via bewonersbrieven geïnformeerd over voorgenomen wijzigingen, waarbij u als buurtbewoner in sommige gevallen kunt meedenken over de inrichting of de bomenkeuze. Het stratenoverzicht toont wanneer uw straat ongeveer aan de beurt is.

Stand van zaken oktober 2017

We hebben voor serie van circa 20 straten brieven met onze plannen verstuurd. We krijgen naar aanleiding van die brieven nog steeds reacties binnen van inwoners van deze straten. Een teken dat groen leeft in onze gemeenschap. Medio oktober bespreken we intern alle binnengekomen reacties. Vervolgens nemen we per straat een besluit of het plan uitgevoerd wordt zoals het op de tekening is weergegeven of dat het plan wordt aangepast. In beide gevallen stellen wij de inwoners van de straten vooraf met een brief op de hoogte van ons besluit.We streven er naar om in de maanden november en december de werkzaamheden uit te voeren.

Plan van Nierop

Ingenieursbureau Van Nierop presenteerde op 11 en 18 september 2017 het onderhoudsplan voor het woonbos in 't Harde Ven en een stukje in Breeakker (presentatie). Tot en 24 oktober worden te verwijderen bomen gemarkeerd (blessen). Van 25 t/m 27 oktober organiseren we per deelgebied avondexcursies voor diegenen die zich op de bewonersavond hebben opgegeven. De uitvoering van het groot onderhoud aan het bos zelf vindt daarna plaats in november 2017.

Stratenoverzicht

Wanneer is er groot groenonderhoud in úw straat? In de lijst kunt u zien wanneer uw straat aan de beurt komt. Kunt u op uw straatnaam klikken, dan is er een plattegrond van het definitieve bomenplan voor uw straat beschikbaar.  

Snoeien, knippen en maaien

De straten, groenstroken, struiken en bomen worden door de eigen wijkteams onderhouden. Voor het groot onderhoud worden groenaannemers ingezet. Het reguliere onderhoud wordt in nauw overleg met het civiele team (bestrating, riolering, verlichting) uitgevoerd. 

Straat Planning start Informeren/brieven Uitvoering (status)
Achilleslaan 2017 3e kwartaal aug 2017
Alpenlaan  2017 2e kwartaal  aug 2017 Na inspectie worden er geen bomen verwijderd of vervangen
Amstellaan                   2017 2e kwartaal  aug 2017 Aangehouden
Andeslaan 2017 2e kwartaal  aug 2017
Apollolaan     2017 2e kwartaal  aug 2017
Argusvlinderlaan 2015 4e kwartaal dec 2015 Afgerond
Australiëlaan 2017 1e kwartaal juli 2017 Berken worden verwijderd, eiken blijven staan (sep/okt 2017) zie plan in bewonersbrief 
Aziëlaan 2017 1e kwartaal mei 2017 Berken parallelweg worden verwijderd (sep/okt 2017) zie plan in bewonersbrief  
Beatrixstraat  2017 1e kwartaal mei 2017 Er worden geen bomen verwijderd/vervangen
Beemdstraat 2017 3e kwartaal aug 2017
Beetsstraat 2017 1e kwartaal mei 2017 Er worden geen bomen verwijderd/vervangen
Beverlaan   2017 3e kwartaal            juli 2017  Infoavond 11 sep, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Bisonlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Boogschutterlaan  2015 4e kwartaal nov 2016  Afgerond
Boslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Colijnstraat  2015 4e kwartaal  dec 2015 Afgerond
Crocusstraat 2017 3e kwartaal aug 2017
Dagpauwooglaan  2015 4e kwartaal dec 2015 Afgerond  
Daslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sept, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
De Bontstraat 2017 2e kwartaal  aug 2017 Na inspectie worden er geen bomen verwijderd of vervangen
Diepenbrocklaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sept, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Dommelstraat   2017 2e kwartaal aug 2017 Na inspectie worden er geen bomen verwijderd of vervangen
Dudokstraat 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sept, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Duinlaan  2016 2e kwartaal sept 2016 Afgerond Geen verwijdering/vervanging
Eekhoornlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Eifellaan 2017 1e kwartaal mei 2017 Vervanging bomen aug/sep 2017 zie plan in uw bewonersbrief 
Esdoornstraat  2017 2e kwartaal  aug 2017 Na inspectie worden er geen bomen verwijderd of vervangen
Flevoland 2015 3e kwartaal najaar 2015   Afgerond
Fonteinberg 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Geuzenberg 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, excursies okt, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Groningenlaan  2016 1e kwartaal  okt 2016  Afgerond 
Heemskerklaan   2016 1e kwartaal  nov 2016  Afgerond
Hertlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Hoogstraat 2017 3e kwartaal aug 2017
Hoogenberg 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Houtens  2017 2e kwartaal  aug 2017 Na inspectie worden er geen bomen verwijderd of vervangen
Juralaan  2017 1e kwartaal mei 2017 Berken gefaseerd vervangen, elzen verwijderen (sep 2017) zie plan in uw bewonersbrief
Karekietlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Keizermantellaan  2015 1e kwartaal  dec 2015 Afgerond 
Koekoekslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Kometenlaan 2016 1e kwartaal  nov 2016 Afgerond 
Koolwitjelaan 2015 4e kwartaal  dec 2015   Afgerond
Lamalaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Lupinelaan  2016 1e kwartaal  aug 2016  Afgerond
Maaslaan   2016 1e kwartaal nov 2016 Afgerond
Marterlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Meeslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Merwedelaan    2017 1e kwartaal  mei 2017 Bomen worden vervangen (sep 2017) zie plan/plattegrond in uw bewonersbrief
Muizenberg  2017 3e kwartaal  juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Obrechtlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Parklaan 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond 
Piet Heijnlaan 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond 
Plesmanlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Poemalaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Potjesberg 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Putterlaan   2017 3e kwartaal juli 2017  Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Pyreneeënlaan 2017 1e kwartaal mei 2017 Bomen worden vervangen (sep 2017)
Obrechtlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Otterlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Reelaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Röntgenlaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Schaepmanstr     2016 1e kwartaal  okt 2016 Alleen snoeien / Afgerond
Schietbaan 2016 1e kwartaal  nov 2016 Afgerond 
Schorpioenlaan 2017 3e kwartaal aug 2017
Sijslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Snijderstraat   2015 3e kwartaal najaar 2015  Afgerond
St Hubertuslaan  2017 1e kwartaal mei 2017 Er worden geen bomen verwijderd/vervangen, wel snoeien
Sweelincklaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Texellaan  2017 3e kwartaal  juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Thorbeckelaan 2015 4e kwartaal  dec 2015    Afgerond
Tollensstraat  2017 2e kwartaal  aug 2017 Na inspectie worden er geen bomen verwijderd of vervangen
Tweelingenlaan  2016 1e kwartaal  nov 2016  Afgerond
Van Gentln Nrdzuid 2016 1e kwartaal  nov 2016   Afgerond
Van Gentln Oostwest 2015 4e kwartaal   jan  2016   Afgerond
Van Gentlaan  2015 4e kwartaal  dec 2015    Gesplitst in 2 deelplannen
Van Speijklaan  2015 3e kwartaal  najaar 2015 Afgerond
Verwerstraat    2016 2e kwartaal  okt 2016  Afgerond
Vlielandlaan    2017 1e kwartaal    mei 2017 Alle bomen worden vervangen (sep 2017) zie plan/plattegrond in uw bewonersbrief
Vogezenlaan   2017 2e kwartaal  aug 2017
Weegschaallaan 2017 3e kwartaal aug 2017
Weserlaan  2016 1e kwartaal    sept 2016    Afgerond
Wezellaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
Weidelaan 2017 3e kwartaal aug 2017
Winterkoninglaan 2017 1e kwartaal
Zagerstraat 2016 4e kwartaal  nov 2016 Geen verwijdering/vervanging van bomen
Zandstraat 2017 1e kwartaal mrt 2017 Geen verwijdering/vervanging van bomen
Zandoogjelaan  2015 4e kwartaal  dec 2015   Afgerond
Zeelandlaan 2017 3e kwartaal aug 2017
Zweerslaan 2017 3e kwartaal juli 2017 Infoavond 11 sep, uitvoering nov 2017 (groot onderhoud bos Van Nierop)
’t Zand div straten 2015 3e kwartaal najaar 2015  Dunning lariksenbestand / Afgerond

Contactpersonen voor het groenbeleid zijn:
Bestuurlijk:      Wethouder wijkbeheer, Kees Vortman (k.vortman@sonenbreugel.nl)
Beleid:             Beleidsmedewerker groen, Wim Peeters (w.peeters@sonenbreugel.nl)
Wijkbeheer:     Coördinator buitendienst, Bram van 't Hof (b.vanthof@sonenbreugel.nl)
Management:  Hoofd afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, Ad Ras (a.ras@sonenbreugel.nl)