Heijmans Vastgoed ontwikkelt 95 koopwoningen in Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.
Artist impression bouwplan Penseelkever

De gemeente Son en Breugel en Heijmans Vastgoed hebben afgelopen week een overeenkomst getekend voor de bouw van 59 koopwoningen in Sonniuspark voor het plandeel Rooijseweg Zuid (gebied N) en een hoofdlijnenovereenkomst voor circa 36 woningen in het plandeel Bosrand (gebied I, J of K). De totale contractwaarde bedraagt bijna € 25 miljoen. De woningen worden de komende twee jaar ontwikkeld en verkocht.

Plandeel Rooijseweg

De overeenkomst bestaat uit twee plandelen. Eén plandeel bestaat uit 59 woningen in Rooijseweg Zuid en is een voortzetting van het ontwerp van Rooijseweg Noord dat Heijmans eerder heeft ontwikkeld en recent is opgeleverd. Met het plan wordt verbinding gelegd met de Rooijseweg en het stroomdal van de rivier de Dommel. Door de integraliteit van zowel landschapsarchitectuur als woningarchitectuur ontstaat een nieuwe entree van Sonniuspark. Voor voetgangers en fietsers worden nieuwe paden aangelegd die de wijk met de Dommel verbinden. De paden zijn verbonden met kleine hofjes waar nieuwe woningtypen energieneutraal (EPC=0) worden ontwikkeld.

Plandeel Bosrand

Het andere plandeel bestaat uit een hoofdlijnenovereenkomst voor circa 36 woningen in het plandeel Bosrand. Heijmans en overige marktpartijen werken aan één integraal plan. De gemeente en Heijmans streven ernaar dit plan in het voorjaar van 2017 af te ronden.