Het nieuwe college presenteert zich

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2017.
College van B & W

Sinds donderdag 23 november jl. is er met het aantreden van wethouder Eef van Turnhout een nieuw college van burgemeester en wethouders aan de slag gegaan. De portefeuilleverdeling is inmiddels vastgesteld. Deze zal tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 van kracht zijn. Daarin is slechts op enkele accenten in de portefeuilles geschoven.

Het team gaat op de hoofdlijnen dóór op de ingeslagen weg van de zes hoofdthema’s van het collegeprogramma. Daarin wil men de zaken op de bestuurlijke agenda tot aan de verkiezingen goed afronden.

De belangrijkste veranderingen in de portefeuilleverdeling zijn, dat het dossier ‘afval’ onder de portefeuille ‘milieu en duurzaamheid’ gaat vallen en het werk op het complexe dossier Centrumvisie Son breder in het college wordt uitgezet. Wethouder Van Turnhout neemt de regie op het centrumplan, terwijl wethouder Kees Vortman zich daarbinnen bezig gaat houden met de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis. Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen is en blijft daarin verantwoordelijk wethouder voor grondzaken en grondbeleid.
 

Wethouder Van Turnhout krijgt met de portefeuille recreatie en toerisme met een ‘oude liefde’ van doen. Naast het goed afronden van de bestaande dossiers is het zijn ambitie om op het gebied van recreatie en toerisme ook nieuw beleid voor een volgende college voor te bereiden.

Op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie/college B&W vindt u de nieuwe portefeuilleverdeling.