Hoe ziet Son en Breugel er uit in 2050?

Dit artikel is gearchiveerd op 30-08-2019.


Wat als jij kan kiezen? Komt er om de hoek van jouw straat een duurzame weide met zonnepanelen, een natuurgebied of een woonwijk?

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet biedt kansen voor inwoners om samen het beeld van de gemeente te bepalen.

Omgevingsvisie

Elke gemeente werkt momenteel aan een Omgevingsvisie waarin de huidige kwaliteiten en de ambities van de gemeente en haar inwoners voor de toekomst worden vastgelegd. In deze visie schrijven we op hoe we in Son en Breugel straks wonen, werken, onze vrije tijd besteden en voor elkaar zorgen.

Hoe zien huizen, tuinen, straten, wegen, bedrijventerreinen en het landschap eruit? Hoe houden we rekening met gezondheid, duurzaamheid en welzijn?

Jouw ideeën zijn van groot belang voor de toekomst van Son en Breugel. Wij zijn heel benieuwd naar wat jij vindt wat Son en Breugel interessant maakt om te wonen en te werken nu… maar vooral in de toekomst.

Denk en doe mee!

In twee bijeenkomsten gaan we graag met jullie in gesprek zodat we richting geven aan de visie op Son en Breugel in 2050. Denk en doe mee!

We hopen je te verwelkomen bij één van de volgende sessies:

1. Sessie voor vertegenwoordigers en belangenbehartigers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven op 2 juli van 18.30 tot 20.00 uur.

2. Sessie voor inwoners van Son en Breugel op 2 juli van 20.00 tot 21.30 uur.

De sessies zullen plaatsvinden bij: Café Restaurant De Zwaan, Markt 9, 5691 AR, Son en Breugel (0499-471286).

Wil je samen met ons nadenken over de toekomst van Son en Breugel?

Meld je dan nu aan via: omgevingsteam@sonenbreugel.nl

O.v.v. naam, telefoonnummer, nummer van de sessie en de naam van de vereniging (indien van toepassing).

Wij kijken uit naar je komst!

Namens programmateam Omgevingswet

John Frenken