Huren van gemeentegrond

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2016.

Opzegging bestaande huurovereenkomst

In september hebben we brieven verzonden aan alle huurders van een gemeentelijke groenstrook. In deze brief hebben we de bestaande huurovereenkomst opgezegd in verband met het nieuwe huurbeleid dat de gemeenteraad in maart van dit jaar unaniem heeft vastgesteld en dat op 1 januari 2017 ingaat. Daarnaast hebben we huurders geïnformeerd over de mogelijkheden en het vervolgtraject. Bij deze brief was een antwoordformulier toegevoegd met het verzoek om vóór 1 november 2016 te reageren.

Nog geen definitieve keuze

We krijgen signalen van enkele ontvangers dat het antwoordformulier mogelijk niet duidelijk genoeg is. Na het lezen van het antwoordformulier kan de indruk ontstaan dat u hiermee uw definitieve keuze doorgeeft (huren, indien mogelijk kopen of gebruik stoppen) en dat door ondertekening van het antwoordformulier er geen weg meer terug is. Dat is niet het geval.

We willen benadrukken dat er door het ondertekenen en terugsturen van het antwoordformulier op geen enkele wijze een verplichting ontstaat. Zelfs indien u na ontvangst van een concept huur- of koopovereenkomst of informatie over terug leveren van de grond alsnog een andere keuze wilt maken, dan is dat mogelijk.

Met het antwoordformulier willen we alleen in beeld te krijgen waar de interesse van de huurders naar uit gaat. Aan de hand van deze informatie kunnen we op een efficiënte en zorgvuldige manier het vervolg met u vastleggen.

Zo snel mogelijk reageren

Afgelopen week hebben we in de gemeentepagina een herinnering gepubliceerd om huurders die nog niet gereageerd hebben te vragen dit alsnog te doen. Wenst u het gebruik van de grond voort te zetten via huur of koop en hebt u nog niet gereageerd dan is het verzoek om dit alsnog zo snel mogelijk te doen.