Huur groenstroken bevestigen

Dit artikel is gearchiveerd op 01-11-2016.

Huurt u op dit moment een groenstrook van de gemeente?

Dan hebt u hierover eind september een brief ontvangen. Daarin verzoeken we u om vóór 1 november 2016 kenbaar te maken of u het huren - onder nieuwe voorwaarden - wilt voortzetten of dat u het huren van de strook wenst stop te zetten.

Indien we geen reactie ontvangen, gaan we ervan uit dat u het huren van de groenstrook niet wenst voort te zetten. De termijn is inmiddels verstreken en een aantal huurders heeft de keuze nog niet kenbaar gemaakt.

We verzoeken deze huurders van groenstroken om dit alsnog te doen, opdat nog vóór het einde van het jaar een nieuw huurcontract voor hen kan worden opgesteld of de huurovereenkomst kan worden beëindigd.