Impressie van Breugel Bruist!

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2017.
Cartoon plangebied Breugel Bruist

Het plangebied Breugel Bruist! is vertaald naar een impressie van een vlekkenplan waarin alle bestaande en nieuwe functies een plek krijgen. In de tekening is te zien dat het plangebied relatief klein is, en er wel vele functies zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

Met het uitgangspunt dat alle bestaande functies voor het plangebied behouden moeten blijven en er ook functies als wonen moeten worden toegevoegd is er een complexe ruimtelijke puzzel ontstaan. Dit vlekkenplan vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma.

Puzzelstukken

Het vlekkenplan is opgebouwd uit een groot aantal puzzelstukken. Deze zijn enerzijds functioneel van aard: parkeerbehoefte, ligging buitenruimte ten opzichte van school voor buitenspeelruimte, het bieden van ruimte voor evenementen, zonligging van terras, ligging horeca en directe verbondenheid sportvoorziening etc. Anderzijds zijn de puzzelstukken bepaald door meer rekenkundige zaken (benodigde m2). Alle functies vragen op basis van de vastgestelde kaders om een aantal m2. Zo ontstaat een model dat de doelstellingen van Breugel Bruist! faciliteert. Tegelijkertijd is de opzet zo dat ook komende, nu nog niet duidelijke uitgekristalliseerde ontwikkelingen en keuzes straks op de juiste plek en binnen de juiste context alsnog mogelijk gemaakt kunnen worden. De vragen en aanmerkingen van inwoners worden ook nu al door de projectgroep meegenomen in de afwegingen. Voor contact: breugelbruist@sonenbreugel.nl of meer informatie www.sonenbreugel.nl

Fasering

Het voorstel maakt onder andere door het wisselen van posities van functies (Bongerd en school) dat een slimme fasering mogelijk is: starten met de bouw van de school, sloop van de Regenboog, bouw van de sportvoorziening, sloop van De Bongerd en vervolgens de herinrichting van het gebied.