In memoriam Frans Zaal

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2016.

Tekst uitgesproken door burgemeester Hans Gaillard tijdens de raadsvergadering van 17 november 2016.

Vandaag heeft onze gemeenteraad een lid minder.
Vanavond zullen we één stem niet meer horen.
Voortaan zullen we verder moeten zonder Frans Zaal.

Maandagavond, thuisgekomen na een vergadering bleef Frans nog even beneden. Daar is hij gebleven, overleden. Zomaar. Plotseling.

Als raadslid is Frans als het ware in het harnas gestorven. Extra gemotiveerd sinds zijn fractie deel mocht uitmaken van het college, met een wethouder van zijn partij, GroenLinks.

Frans was sinds maart 2014 lid van de gemeenteraad, lid van de commissie burgerzaken en plaatsvervangend lid van de commissie algemene zaken. Daarvoor was hij vier jaar actief als burgercommissielid.

Wij hebben Frans leren kennen als een bevlogen raadslid dat zich met hart en ziel inzette voor de fractie PvdA/GroenLinks. Hij kon op ontwapenende wijze zijn standpunten naar voren brengen. Menselijk, met Hollandse humor, onmiskenbaar GroenLinks.

Frans had als het ware zijn eigen Telos driehoek.

People: Frans stond voor mensen die het moeilijk hebben èn hij had speciaal aandacht voor kinderen. Hij was voorzitter van de buurtvereniging Molenstraat en had een speciale band met de basisschool De Sonnewijzer.
Planet: Zijn betrokkenheid bij de natuur en het milieu hebben we vaak mogen ervaren. Als voorzitter van IVN heeft hij jarenlang de boomplantdag voor de schooljeugd getrokken.
Profit: Zoals velen bracht Philips Frans naar Son en Breugel. Hier koos hij voor om, zoals hij het zelf zei, van zijn hobby zijn beroep te maken: varen, zeilen. En daar kon hij enthousiast over vertellen.

Toen dinsdagavond het nieuws bij onze raadsleden bekend werd, zag ik in de reacties veel woorden, die begonnen met ‘on’: ongelofelijk, oneerlijk, onbegrijpelijk. Ik zag ook vaak het woord stilte: hier worden we stil van.

Ik vraag een minuut stilte om Frans Zaal te gedenken.